Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN

20 januari: Dienst van Woord
en Gebed:
ds. Henrieke ten Thije
gaat voor 
en de collecte gaat
naar
de Oecumene.
27 januari: Dienst van Woord
en
Gebed: voorganger is ds. Ton Los
en de collecte gaat naar het Jeugdwerk.


KERKASIEL

Op 27 december, van 22.00-23.00 uur ging ds. Henrieke ten Thije voor in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Zo'n 20 mensen uit onze gemeente vergezelden haar.

bethel klein
Sinds 26 oktober 13.30 uur is in Bethel een doorlopende kerkdienst gaande: inmiddels leidden meer dan 700 predikanten een dienst en ruim 8300 mensen werden verwelkomd in Bethel. Hier wordt kerkasiel verleend aan en onmiddellijke uitzetting naar Armenië voorkomen van het gezin Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont. Ook wordt aandacht gevraagd voor zo'n 400 andere kinderen die met uitzetting worden bedreigd. 

Helaas heeft staatssecretaris Harbers nieuwe informatie terzijde geschoven die door de kerkelijke vluchtelingen-organisatie INLIA is aangedragen. Het gevaar dat het gezin loopt bij terugkeer in Armenië, medische redenen en de conclusies van talrijke wetenschappers dat uitzetting van kinderen na meer dan vijf jaar asielprocedure onverantwoord is, geven aanleiding om toch vertrouwen te hebben in een goede afloop.