Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN (aanvang 10.00 uur)

19 januari: Dienst van Woord en Gebed, ds. Mient Dijkstra gaat voor en de collecte-opbrengst gaat naar de Protestantse Kerk - Een goed verhaal (Missionair).

A5 flyer Een goed verhaal kopie

26 januari: Dienst van Woord en Gebed, ds. Egbert Rooze gaat voor en de collecte-opbrengst gaat naar JOP, het jeugdwerk van de PKN.

Collecteflyer sirkelslagWEBSITE
2 februari: Dienst van Woord en Gebed, ds. Henrieke ten Thije gaat voor en de collecte-opbrengst gaat naar Kerk in Actie, die het besteedt aan de landbouw in Oeganda. 

Henrieke kerst 2019Ds. Henrieke ten Thije viert in deze dienst haar 25-jarig jubileum als predikant. Hartelijk gefeliciteerd, Henrieke!