Diensten

Diensten zijn alleen online te volgen. Zie mededeling rechts-boven deze homepage.

28 februari: dienst van Woord en Gebed. Voorganger is ds. Henrieke ten Thije. De collecteopbrengst gaat naar Missionair werk.

5 maart: Wereldgebedsdag. Dit is een viering in de vorm van een huiskamerbijeenkomst (zie pag. 16-19 in Samenspraak).

7 maart: dienst van Woord en Gebed. Voorganger is ds. Mient Dijkstra. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Voorjaarszending (Libanon).

14 maart:dienst van Woord en Gebed. Voorganger is ds. Henrieke ten Thije. De collecte-opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie die het aan de diaconie besteedt.

21 maart: dienst van Woord en Gebed. Voorganger is ds. Janneke Nijboer. De opbrengst van de collecte gaat naar Kerk in Actie: veertigdagentijd.

28 maart: Palmpasen. In deze dienst van Woord en Gebed gaat ds. Ina Koeman voor. De opbrengst van de collecte gaat naar Jong Protestant.
 

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .