Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ DE DIENST

15 JULI: DIENST VAN WOORD EN GEBED
Ds. Siets Nieuwenhuizen gaat voor en de collecte gaat naar stichting  Op de Hoogte van Bolivia.

22 JULI: DIENST VAN WOORD EN GEBED
Door werkgroep eredienst en enkele gemeenteleden. De collecte gaat naar het College van Kerkrentmeesters die het besteedt aan deze werkgroep eredienst.

29 JULI: DIENST VAN WOORD EN GEBED
Deze dienst wordt geleid door ds. Kees van Wingerden uit Doetinchem. De collecte gaat naar het College van Kerkrentmeesters die het besteedt aan het onderhoud van De Ontmoeting.

5 AUGUSTUS: DIENST VAN WOORD EN GEBED
Voorganger is ds. Egbert Roose uit Antwerpen. De collecte gaat naar Kerk in Actie die het besteedt aan de zending. Vandaag is dat een school voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. 

Poster collecte Zomerzending 12 08 2018 1