Diensten

De diensten van Woord en Gebed zijn online te volgen; via het registratiesysteem (maximaal dertig mensen) is de dienst fysiek te volgen (zie gebruiksplan en reserveringssysteem mail). 

17 oktober: voorganger is Liane van der Wal-van Reeuwijk. De opbrengst van de collecte gaat naar Kerk in Actie: het Werelddiaconaat. 

24 oktober: voorganger is ds. Ina Koeman uit Antwerpen. De opbrengst van de collecte gaat naar PSC Antwerpen.

31 oktober: voorganger in deze dienst van Woord en Tafel is ds. Wim Bisschop uit Breda. De collecteopbrengst is bestemd voor het CvK die het besteedt aan de eredienst.

7 november: OECUMENISCHE VIERING IN CAMBREURCOLLEGE, DONGEN. Voorgangers zijn ds. Henrieke ten Thije, Rob van Uden en Rick Verkijk. Het thema is: Ben ik mijn broeders hoeder? 

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .