Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ DE DIENST

8 APRIL: DIENST WOORD EN GEBED
In deze dienst gaat ds. Wim Bisschop voor.  De collecte gaat naar het College van Kerkrentmeesters die het aan de eredienst besteedt. 

15 APRIL: DIENST VAN WOORD EN GEBED
In deze dienst gaat ds. Sara Dondorp voor. De collecte gaat naar Kerk in Actie die het besteedt aan het Werelddiaconaat voor opleiding jongeren in Guatamala.

22 APRIL: DIENST VAN WOORD EN GEBED
In deze dienst gaat ds. Henrieke ten Thije voor. Twee nieuwe leden van de kerkenraad zullen bevestigd worden: Hans Allard en Romke ter Horst, beiden als ouderling-kerkrentmeester. De collecte gaat naar de Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.

29 APRIL: DIENST VAN WOORD EN GEBED
In deze dienst gaat ds. Werner van der Wouw voor. De collecte gaat naat het Missionaire werk.

10 MEI: HEMELVAART
In deze dienst die om 9.30 uur begint gaat ds. Henrieke ten Thije voor. De collecte gaat naat Arm-in-Arm.

13 MEI: DIENST VAN WOORD EN GEBED
In deze dienst gaat ds. Siets Nieuwenhuizen voor. De collecte gaat naar het College van Kerkrentmeesters die het aan het onderhoud van De Ontmoeting besteedt.