Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN: 10.00 uur

7 juli: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Ton van Brussel. De diaconie collecteert voor Actie Vakantietas en heeft ook zelf 60 vakantietassen gevuld voor kinderen die in armoede opgroeien. Via Stichting Leergeld zullen de tasjes de kinderen bereiken. 

Actievakantietas
14 juli:
voorganger in deze dienst van Woord en Tafel is ds. Henrieke ten Thije. De opbrengst van de collecte gaat naar het Wereldhuis.

21 juli: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Hans Koops. De opbrengst van de collecte gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan de eredienst. Dit betekent dat de werkgroep eredienst 'aangeklede' diensten kan organiseren, waarin plaats is voor een mooi optreden of we een anders-dan-andersdienst kunnen beleven.

28 juli: voorgangers in deze dienst van Woord en Gebed zijn dhr. Frans van Berkum en mw. Wies du Rieu. De collecte-opbrengst gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan het onderhoud van De Ontmoeting.

4 augustus: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Leo Oosterom. De collecte-opbrengst gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan het eigen jeugdwerk.


11 augustus: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Ton van Prooijen. De collecteopbrengst gaat naar het Werelddiaconaat.

18 augustus: deze dienst van Woord en Gebed is voorbereid door de Werkgroep Eredienst, samen met verhalenvertelster Peterine Kooijmans. De opbrengst van de collecte gaat naar het onderhoud van De Ontmoeting.

25 augustus: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Henrieke ten Thije. De opbrengst van de collecte gaat naar het landelijke jeugdwerk.

1 september: voorganger in deze dienst van Woord en Gebed is ds. Ina Koeman. De collecte gaat natuurlijk naar het PSC Antwerpen, dat een prachtige nieuwe website heeft.