Diensten

De diensten van Woord en Gebed zijn online te volgen; via het registratiesysteem (maximaal dertig mensen) is de dienst fysiek te volgen (zie gebruiksplan en reserveringssysteem mail). 

1 augustus: Frans van Berkum en Wies du Rieu leiden deze dienst de collecteopbrengst is bestemd voor het college van kerkrentmeesters dat het aan het jeugdwerk besteedt.

8 augustus: ds. Mart-Jan Luteijn uit Tilburg gaat voor in deze dienst. De opbrengst van de collecte gaat naar Stichting Praat met mij.

15 augustus: ds. Axel Rooze uit Tilburg gaat voor in deze dienst en de collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie die het  besteedt aan de Zomerzending.

22 augustus: voorganger is ds. Mient Dijkstra en de opbrengst van de collecte gaat naar het college van kerkrentmeesters dat het besteedt aan het onderhoud van De Ontmoeting. 

29 augustus: voorganger is ds. Henrieke ten Thije en de collecteopbrengst gaat naar World Servants.

5 september: voorganger is ds. Henrieke ten  Thije en de opbrengst van de collecte gaat naar het Werelddiaconaat.

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .