Diensten

Nieuwe website
Inmiddels kunt u ook een kijkje nemen op onze nieuwe website  (die in ontwikkeling is) en waar ook uw tips welkom voor zijn. 

16 oktober: dienst van Woord en Gebed over de zeven werken van barmhartigheid: gevangenen bezoeken. Voorganger is ds. Henrieke ten Thije en de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting Exodus die hulp biedt na detentie.

23 oktober: dienst van Woord en Gebed met ds. Chantal Schaap. De collecteopbrengst gaat naar het onderhoud van De Ontmoeting.

30 oktober: dienst van Woord en Gebed over vegetarisch/veganistisch leven. Ds. Henrieke ten Thije gaat voor en de opbrengst van de collecte is bestemd voor de Eredienst van onze gemeente. 

6 november: dienst van Woord en Gebed met ds. Ina Koeman. De collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie, die het besteedt aan de Zending in Zambia waar de kerk groeit.

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .