Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ DE DIENST

19 NOVEMBER: IONAVIERING
U bent van harte welkom bij de Ionaviering die geleid wordt door ds. Henrieke ten Thije. De collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters, dat het besteedt aan onze erediensten.
iona dienst

26 NOVEMBER: GEDACHTENISDIENST
In deze dienst noemen we de namen van de overleden gemeenteleden. Ds. Henrieke ten Thije leidt deze dienst. De collecte is bestemd voor het pastoraat.

3 DECEMBER: DIENST VAN WOORD EN GEBED
Ds. Kees van Wingerden gaat voor in deze dienst. De collecte gaat naar Missionair werk en Kerkgroei.

10 DECEMBER: DIENST VAN WOORD EN TAFEL
In deze dienst op de Dag van de Mensenrechten gaat ds. Henrieke ten Thije voor. We vieren het Heilig Avondmaal, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. De collecte is bestemd voor Stichting Leergeld. Na afloop van de dienst kunt u meedoen aan de schrijfmarathon van Amnesty InternationalAmnesty International en brieven schrijven. 

schrijfmarathon