Diensten

7 augustus: dienst van Woord en Gebed. Ds. Arie Poldervaart gaat voor en de collecteopbrengst is bestemd voor de werkgroep Eredienst.

14 augustus: dienst met verzoekliederen uit de gemeente en mooie teksten. Leden van de werkgroep Eredienst gaan voor en de collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie die het besteedt aan Zending in Egypte.

21 augustus: dienst van Woord en Gebed waarin ds. Mart Jan Luteijn voorgaat. De collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie die het besteedt aan het Werelddiaconaat

28 augustus: dienst van Woord en Gebed waarin ds. Leo Oosterom voorgaat. De opbrengst van de collecte gaat naar het Pastoraat.

4 september: dienst van Woord en Tafel met ds. Henrieke ten Thije als voorganger. De collecteopbrengst gaat naar Voedselbank Rijen.

11 september: STARTZONDAG met als thema 'Aan tafel'. Deze dienst past in de serie over de zeven werken van barmhartigheid: 'Hongerigen voeden'. We zamelen deze dienst dus van alles in voor de Voedselbank. U kunt geven via de collecte, en materieel door houdbare producten, zoals zeep, waspoeder en tandpasta mee te nemen, maar ook langer houdbaar eten is welkom.

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .