Diensten

15 mei: dienst van Woord en Gebed, met ds. Henrieke ten Thije. De collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie: het binnenlands pastoraat. In deze dienst wordt afscheid genomen van Hans Allard als ouderling-kerkrentmeester. Dora de Geus wordt bevestigd als diaken en Gert Verschoor als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. 

22 mei: dienst van Woord en Gebed, met ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven. De collecteopbrengst gaat naar de Eredienst.

29 mei: dienst van Woord en Gebed, met ds. Wil van Egmond. De collecteopbrengst gaat naar Jong Protestant: diaconaat ook voor jongeren.

5 juni: PINKSTEREN, dienst van Woord en Gebed, met ds. Henrieke ten Thije. Elin Dörr zal gedoopt worden. De collecteopbrengst gaat naar Kerk in Actie die het besteedt aan de zending in Zuid-Afrika.

Via een QR-code op de liturgie kunnen degenen die thuis de dienst volgen toch aan de collecte geven. Die liturgie met een link van de dienst kunt u aanvragen bij .