Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN: 10.00 uur

5 mei, dienst van Woord en Gebed,
met
ds. Kees van Wingerden, Doetinchem, collecte is voor Kerk in Actie, Syrië.

12 mei, dienst van Woord en Gebed met ds. Henrieke ten Thije, bevestiging van Ger Vos als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. De opbrengst van de collecte gaat naar het jeugdwerk.

19 mei, dienst van Woord en Gebed, met classispredikant ds. Marco Luijk. De opbrengst van de collecte gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan de werkgroep eredienst.

26 mei, dienst van Woord en Tafel, met 
ds. Henrieke ten Thije, de opbrengst van de collecte gaat naar Goederenbank Baronie.

2 juni, dienst van Woord en Gebed, met ds. 
Sara Dondorp uit Chaam, de opbrengst van de collecte gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan het eigen jeugdwerk.

9 juni, Pinksteren, bij goed weer dienst in de ruïne, met ds. Henrieke ten Thije. De opbrengst van de collecte gaat naar Kerk in Actie.