Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN

24 maart: Dienst van Woord en Tafel met ds. Henrieke ten Thije. De 40dagencollecte is bestemd voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel in Indië.

Touwtje springen bij school

31 maart: Dienst van Woord en Gebed met ds. Suzan ten Heuw uit Castricum. De collecte gaat naar een missionair doel: pionieren rond zingevingsvraagstukken.

7 april: Dienst van Woord en Gebed met ds.Henrieke ten Thije. De 40dagentijdcollecte is bestemd voor Kerk in Actie die het besteedt aan opvang en onderwijs aan weeskinderen in Rwanda..

14 april: Dienst van Woord en Gebed met ds. Ton van Brussel uit Grave. De collecte gaat naar het jeugdwerk van de PKN: JOP.