Bezoek een kerkdienst

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN: 10.00 uur

22 september 15.00 uur: ds. Henrieke ten Thije gaat voor in deze feestelijke
Dienst van Woord en Gebed. Ter ere van ons 375-jarig bestaan verwachten we onder andere oud-predikanten, gastpredikanten en vertegenwoordigers van gemeenten uit de omgeving. De collecte gaat naar het Vredeswerk. Na de dienst bent u welkom bij de receptie. 

29 september: 
ds. Henrieke ten Thije gaat voor in deze Dienst van Woord en Gebed. De collecte gaat naar Kerk in Actie (werelddiaconaat).

6 oktober: ds. Kees van Wingerden gaat voor in deze Dienst van Woord en Gebed. De collecte gaat naar Kerk en Israël

13 oktober:  ds. Suzan ten Heuw gaat voor in deze Dienst van Woord en Gebed. De collecte gaat naar Kerk in Actie (werelddiaconaat).