Activiteiten

fancy fair1Voor iedereen
Voor alle leeftijden is er wat te beleven: in de kerk op zondag en doordeweeks in De Ontmoeting. Maar ook ondernemen groepen regelmatig iets samen, zoals samen een musical instuderen en opvoeren, jeugddiaconaat, de alpha-cursus, vrouwengroep Pandora,  (brei-)inloopochtenden, ouderensoos en andere activiteiten voor ouderen, Gast aan Tafel, een leerhuis of een bijeenkomst van Eat-Pray-Love voor de middengroep (45 - 60 jaar). Zit er nog niets voor u of jou bij? Mail suggesties naar .

 

Activiteiten kinderen

kijken poppenkast

Kindernevendienst op afroep
Op zondag is er kindernevendienst op afroep: als je van plan bent naar de kindernevendienst te komen, dan mail je even met . Verder is er een adventsproject en een project in de Veertigdagentijd. Jeugddiaconaat

jeugddiaconaatJe inzetten voor anderen via jeugddiaconaat
Bij diaconaat door jongeren worden ze in de kerkelijke gemeente gestimuleerd en begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten. Jongeren kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. Ook leren ze zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde problemen en zich persoonlijk in te zetten voor het behoud van een leefbare aarde. Jongeren die zich inzetten hiervoor, dichtbij of veraf, worden uitgenodigd hierover te vertellen in de kerk, in Samenspraak of op andere wijze. Ook is het gebruikelijk dat een collecte bestemd wordt hiervoor. 

JOP

jop logo

Jongerenorganisatie JOP

JOP is de jongerenorganisatie van de PKN, die kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes ondersteunt. Doel is kinderen en jongeren te stimuleren om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat ze daarvan vinden en ermee kunnen. 

Sirkelslag

sirkelslag

Meedoen aan Sirkelslag

Dit spel speel je als groep tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar. Je weet van tevoren niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden; het enige wat je weet is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Sirkelslag brengt laagdrempelig en ontspannen christelijke thema's en onderwerpen over aan kinderen en jongeren. 

Message: theater met een boodschap

Message theatergroepMessage
Als je van theater maken houdt, zit je goed, want je kunt je aansluiten bij Message, die theater met een boodschap maakt. Na  Pasen vindt de jubileumvoorstelling plaats. De werktitel is 'De derde dag', over de dagen tussen de kruisiging en de opstanding. Dit wordt in een eigentijds jasje gestoken. Over deze periode is weinig geschreven, dus is er veel ruimte voor creativiteit. Mail naar  voor meer informatie. Jongeren

GetTogetherNwjr2015
Jongeren in de regio
Onze jongeren trekken regelmatig op met jongeren uit de regio, dus jongeren van protestantse gemeenten uit Breda, Chaam, enz.  Zo is voor de kerstvakantie in De Ontmoeting het 'Ik hou van Kerst-spel' gespeeld en bekijken ze samen The Passion. Neem contact op met  voor meer informatie.

Jeugddiaconaat

jeugddiaconaatDiaconale activiteiten 
Bij diaconaat door jongeren worden ze gestimuleerd en zo nodig begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten. Ze kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. Ook leren ze zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde problemen en zich persoonlijk in te zetten voor het behoud van een leefbare aarde. Jongeren die zich inzetten hiervoor, dichtbij of veraf, worden uitgenodigd hierover te vertellen in de kerk, in Samenspraak of op andere wijze. Ook is het gebruikelijk dat een collecte bestemd wordt hiervoor. 

JOP

jop logoJOP voor jongeren
JOP is de jongerenorganisatie van de PKN die kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes ondersteunt: ze stimuleert ons om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat we daarvan vinden en ermee kunnen.  JOP organiseert allerlei evenementen, vaak samen met andere organisaties. Denk maar aan The Passion, Sirkelslag en JOP COACH Live, om samen het geloof te beleven. Ook kun je mee met de JOP-vakanties. 

Message: theater met een boodschap

Message theatergroepMessage
Als je van theater maken houdt, zit je goed, want je kunt je aansluiten bij Message, die theater met een boodschap maakt. Na  Pasen vindt de jubileumvoorstelling plaats. De werktitel is 'De derde dag', over de dagen tussen de kruisiging en de opstanding. Dit wordt in een eigentijds jasje gestoken. Over deze periode is weinig geschreven, dus is er veel ruimte voor creativiteit. Mail naar  voor meer informatie. 

 

Alpha-cursus

alpha

 

Kennismakingscursus
Een alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend.

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er ruimte is voor informatie-overdracht, onderling gesprek en elkaar ontmoeten. Een alpha-cursus biedt gelegenheid om op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

 

JOP

jop logo

JOP

JOP is de jongerenorganisatie van de PKN. Ze is een belangrijke organisator van evenementen voor jongeren en coaches, vaak samen met andere organisaties. Denk maar aan The Passion, Sirkelslag en JOP COACH Live , om samen het geloof te beleven. Ook kun je mee met de JOP-vakanties.

Nieuw aanbod

act


Nieuw aanbod

Als je ideeën hebt over nieuwe activiteiten voor deze groep (en zo mogelijk je schouders eronder wilt zetten), dan kun je contact opnemen met .

Twintigers en dertigers

activiteitenIdeeën?
Voor jou zijn er ook diverse activiteiten in de kerk en als er niets bij zit, dan is er alle ruimte om zelf met iets te komen.

Alpha-cursus

alpha

Kennismakingscursus
Een 
alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. 

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen gaat het over de diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Zo is er voldoende ruimte voor informatie-overdracht, voor onderling gesprek en elkaar ontmoeten. In een alpha-cursus kunt u op vrijblijvende wijze zoeken naar antwoorden op levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

Midden

epl
EAT-PRAY-LOVE voor 40 - 60-jarigen

Ben je tussen de 40 en 60 jaar? Kom dan naar de eetclub, die steeds bij iemand anders thuis is of in De Ontmoeting, op een zaterdag van 17.00 - 19.00 uur. Naast dat eten gewoon lekker is, heeft het ook een sociale functie: tijd om even bij te praten. En dit is precies wat we doen. Onder het genot van lekker eten, bijkomen, bijtanken en geloof, hoop en liefde delen. Ieder brengt wat mee. De eerste bijeenkomst van 2017 is op 7 januari in De Ontmoeting. 

Lees meer: Midden

Alpha-cursus

alpha
Kennismakingscursus
Een alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend.

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er ruimte is voor informatie-overdracht, onderling gesprek en elkaar ontmoeten. Een alpha-cursus biedt gelegenheid om op vrijblijvende wijze na te denken over levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

 

Midden


Voor dertig- tot 45-jarigen

high tea
Gezellige high tea
De jonge middengroepers zijn in februari bij elkaar geweest voor een gezellige high tea. De kinderen en jongeren maakten het een en ander klaar. Verder was er natuurlijk alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
In oktober is een tweede high tea gepland.

Pandora

vrouwenteken
Veel variatie in activiteiten Pandora

Dit is de vrouwengroep van onze gemeente die in principe open staat voor alle leeftijden. Eens in de maand wordt er een activiteit gepland en deze zijn enorm gevarieerd. Van sportief tot museumbezoek, van creatief tot culinair. Soms gaat de groep op stap, soms wordt er iemand uitgenodigd. Voor ieder zit er wel wat bij. De activiteiten kunnen ’s middags of ’s avonds zijn. Bovendien is er alle ruimte om activiteiten voor te stellen; eens per jaar wordt hier een lijst van gemaakt. Mail voor meer informatie naar .

Eva

eva

Interessante bijeenkomsten van EVA
EVA is de Oecumenische Beweging Vrouw en Geloof. Zij organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten over vrouwen en geloof. Zo was er in mei een viering over Durf jij je voet op het water te zetten? Deze ging over vertrouwen. De apostel Paulus had een schoonmoeder, lezen we in het evangelie. Dus had hij ook een vrouw. In een oecumenische viering werd dit tot leven gebracht. Verder was er een bijeenkomst met Lieve Troch, onder andere docente cultuur en religiewetenschappen aan de universiteit te Nijmegen. Zij sprak over volksreligie: migratie van religie, migratie van het heilige en de rol van vrouwen daarin. Ook een bijeenkomst bijwonen? De avonden zijn op dinsdag. Het secretariaat is aan de Dreefseweg 68, 5172 EA Kaatsheuvel. Het e-mailadres is  en het telefoonnummer is 0416-280712.

Inloophuis

Inloophuis in De Ontmoeting


Welkom

Iedere woensdagochtend bent u welkom in De Ontmoeting voor een praatje, een kop koffie of juist om u af te zonderen in de stilte boven. Iedere week staat een duo gastheren/-vrouwen klaar.

Meer artikelen...

  1. Gast aan Tafel