Leerhuis Geloof en Poëzie

kikhuuboosterhuis


Gedichten Huub Oosterhuis en uw eigen favorieten

U bent van harte welkom op 8 februari om 19.30 uur bij het leerhuis over geloof en poëzie. In dit leerhuis staan dichters en hun gedichten centraal. Deelnemers nemen zelf favoriete gedichten mee die we bespreken en analyseren. We lezen poëzie van Huub Oosterhuis en horen een toelichting op de keuze die de dichter maakte. Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun favoriete Oosterhuis-gedicht of -lied mee te nemen. U kunt zich opgeven bij predikant@protkerkdongen-nl

Gebedskring

gebedskring 1
Doet u / doe jij mee met gebedskring?

Graag nodigen we u/jou uit voor onze gebedskring. Elke tweede dinsdag in de maand komen we bij elkaar om te bidden voor de nood in de wereld, onze gemeente en elkaar. We doen dit van 10.30 - 11.00 uur.

Als er iets is wat op uw hart ligt hoeft u niet actief mee te doen. U kunt uw gebedsverzoek indienen door hier het contactformulier  in te vullen. Uw verzoek wordt vertrouwelijk behandeld.

Ineke Pronk, Joos Kamman en ds. Henrieke ten Thije

 

Allen

tafel 1

Voor iedereen

Er zijn ook diverse activiteiten die voor iedereen leuk zijn. Een mooie eenmalige activiteit was de Fancy Fair die in september is georganiseerd om geld in te zamelen, maar ook om te zorgen voor meer binding tussen de mensen in de gemeente. Maar ook de jaarlijkse schoonmaakdag is er een voorbeeld van. 


Grote schoonmaakdag

Doet u ook mee? 
cleaning


Ieder jaar is het nodig dat er een grote schoonmaakdag is in en bij De Ontmoeting en de kerk. De vloeren moeten een goede beurt hebben, de goten moeten worden leeggehaald, de ramen gelapt enz. De datum is nu nog niet bekend. Helpt u weer mee om er weer een succes van te maken?

Subcategorieën