Message: theater met een boodschap

Message theatergroepMessage
Als je van theater maken houdt, zit je goed, want je kunt je aansluiten bij Message, die theater met een boodschap maakt. Na  Pasen vindt de jubileumvoorstelling plaats. De werktitel is 'De derde dag', over de dagen tussen de kruisiging en de opstanding. Dit wordt in een eigentijds jasje gestoken. Over deze periode is weinig geschreven, dus is er veel ruimte voor creativiteit. Mail naar  voor meer informatie. Jongeren

GetTogetherNwjr2015
Jongeren in de regio
Onze jongeren trekken regelmatig op met jongeren uit de regio, dus jongeren van protestantse gemeenten uit Breda, Chaam, enz.  Zo is voor de kerstvakantie in De Ontmoeting het 'Ik hou van Kerst-spel' gespeeld en bekijken ze samen The Passion. Neem contact op met  voor meer informatie.

Jeugddiaconaat

jeugddiaconaatDiaconale activiteiten 
Bij diaconaat door jongeren worden ze gestimuleerd en zo nodig begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten. Ze kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. Ook leren ze zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde problemen en zich persoonlijk in te zetten voor het behoud van een leefbare aarde. Jongeren die zich inzetten hiervoor, dichtbij of veraf, worden uitgenodigd hierover te vertellen in de kerk, in Samenspraak of op andere wijze. Ook is het gebruikelijk dat een collecte bestemd wordt hiervoor. 

JOP

jop logoJOP voor jongeren
JOP is de jongerenorganisatie van de PKN die kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes ondersteunt: ze stimuleert ons om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat we daarvan vinden en ermee kunnen.  JOP organiseert allerlei evenementen, vaak samen met andere organisaties. Denk maar aan The Passion, Sirkelslag en JOP COACH Live, om samen het geloof te beleven. Ook kun je mee met de JOP-vakanties. 

Subcategorieƫn