Message: theater met een boodschap

Message theatergroepMessage
Als je van theater maken houdt, zit je goed, want je kunt je aansluiten bij Message, die theater met een boodschap maakt. Na  Pasen vindt de jubileumvoorstelling plaats. De werktitel is 'De derde dag', over de dagen tussen de kruisiging en de opstanding. Dit wordt in een eigentijds jasje gestoken. Over deze periode is weinig geschreven, dus is er veel ruimte voor creativiteit. Mail naar  voor meer informatie. 

 

Alpha-cursus

alpha

 

Kennismakingscursus
Een alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend.

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er ruimte is voor informatie-overdracht, onderling gesprek en elkaar ontmoeten. Een alpha-cursus biedt gelegenheid om op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

 

JOP

jop logo

JOP

JOP is de jongerenorganisatie van de PKN. Ze is een belangrijke organisator van evenementen voor jongeren en coaches, vaak samen met andere organisaties. Denk maar aan The Passion, Sirkelslag en JOP COACH Live , om samen het geloof te beleven. Ook kun je mee met de JOP-vakanties.

Nieuw aanbod

act


Nieuw aanbod

Als je ideeën hebt over nieuwe activiteiten voor deze groep (en zo mogelijk je schouders eronder wilt zetten), dan kun je contact opnemen met .