Activiteiten kinderen

kijken poppenkast

Kindernevendienst op afroep
Op zondag is er kindernevendienst op afroep: als je van plan bent naar de kindernevendienst te komen, dan mail je even met . Verder is er een adventsproject en een project in de Veertigdagentijd. Jeugddiaconaat

jeugddiaconaatJe inzetten voor anderen via jeugddiaconaat
Bij diaconaat door jongeren worden ze in de kerkelijke gemeente gestimuleerd en begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten. Jongeren kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. Ook leren ze zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde problemen en zich persoonlijk in te zetten voor het behoud van een leefbare aarde. Jongeren die zich inzetten hiervoor, dichtbij of veraf, worden uitgenodigd hierover te vertellen in de kerk, in Samenspraak of op andere wijze. Ook is het gebruikelijk dat een collecte bestemd wordt hiervoor. 

JOP

jop logo

Jongerenorganisatie JOP

JOP is de jongerenorganisatie van de PKN, die kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes ondersteunt. Doel is kinderen en jongeren te stimuleren om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat ze daarvan vinden en ermee kunnen. 

Sirkelslag

sirkelslag

Meedoen aan Sirkelslag

Dit spel speel je als groep tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar. Je weet van tevoren niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden; het enige wat je weet is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Sirkelslag brengt laagdrempelig en ontspannen christelijke thema's en onderwerpen over aan kinderen en jongeren.