Midden

epl
EAT-PRAY-LOVE voor 40 - 60-jarigen

Ben je tussen de 40 en 60 jaar? Kom dan naar de eetclub, die steeds bij iemand anders thuis is of in De Ontmoeting, op een zaterdag van 17.00 - 19.00 uur. Naast dat eten gewoon lekker is, heeft het ook een sociale functie: tijd om even bij te praten. En dit is precies wat we doen. Onder het genot van lekker eten, bijkomen, bijtanken en geloof, hoop en liefde delen. Ieder brengt wat mee. De eerste bijeenkomst van 2017 is op 7 januari in De Ontmoeting. 

Lees meer: Midden

Alpha-cursus

alpha
Kennismakingscursus
Een alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend.

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er ruimte is voor informatie-overdracht, onderling gesprek en elkaar ontmoeten. Een alpha-cursus biedt gelegenheid om op vrijblijvende wijze na te denken over levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

 

Midden


Voor dertig- tot 45-jarigen

high tea
Gezellige high tea
De jonge middengroepers zijn in februari bij elkaar geweest voor een gezellige high tea. De kinderen en jongeren maakten het een en ander klaar. Verder was er natuurlijk alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
In oktober is een tweede high tea gepland.

Pandora

vrouwenteken
Veel variatie in activiteiten Pandora

Dit is de vrouwengroep van onze gemeente die in principe open staat voor alle leeftijden. Eens in de maand wordt er een activiteit gepland en deze zijn enorm gevarieerd. Van sportief tot museumbezoek, van creatief tot culinair. Soms gaat de groep op stap, soms wordt er iemand uitgenodigd. Voor ieder zit er wel wat bij. De activiteiten kunnen ’s middags of ’s avonds zijn. Bovendien is er alle ruimte om activiteiten voor te stellen; eens per jaar wordt hier een lijst van gemaakt. Mail voor meer informatie naar .

Eva

eva

Interessante bijeenkomsten van EVA
EVA is de Oecumenische Beweging Vrouw en Geloof. Zij organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten over vrouwen en geloof. Zo was er in mei een viering over Durf jij je voet op het water te zetten? Deze ging over vertrouwen. De apostel Paulus had een schoonmoeder, lezen we in het evangelie. Dus had hij ook een vrouw. In een oecumenische viering werd dit tot leven gebracht. Verder was er een bijeenkomst met Lieve Troch, onder andere docente cultuur en religiewetenschappen aan de universiteit te Nijmegen. Zij sprak over volksreligie: migratie van religie, migratie van het heilige en de rol van vrouwen daarin. Ook een bijeenkomst bijwonen? De avonden zijn op dinsdag. Het secretariaat is aan de Dreefseweg 68, 5172 EA Kaatsheuvel. Het e-mailadres is  en het telefoonnummer is 0416-280712.

Inloophuis

Inloophuis in De Ontmoeting


Welkom

Iedere woensdagochtend bent u welkom in De Ontmoeting voor een praatje, een kop koffie of juist om u af te zonderen in de stilte boven. Iedere week staat een duo gastheren/-vrouwen klaar.

Gast aan Tafel

bbq7

Samen aan Tafel

Niets leukers dan samen eten, een glaasje wijn drinken of frisdrank. Daarom organiseert de diaconie voor alleenstaanden Gast aan Tafel. Iedere tweede woensdag van de maand gaat De Ontmoeting open om 17.00 uur. Om 17.45 uur volgt de maaltijd met soep vooraf, een hoofdgerecht en een toetje. Dit alles voor de prijs van 5 euro. Wie daarna nog zin heeft in koffie mag daarvoor iets extra’s in de koffiepot deponeren.Teamwork

Iedere keer is een team van drie mensen verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen met in totaal vijf teams. Er kunnen zo'n dertig gasten komen. Wilt u ook gast zijn? Mail dan naar .  Ook als u ervoor voelt om mee te helpen met koken, kunt u mailen.