Twintigers en dertigers

activiteitenIdeeën?
Voor jou zijn er ook diverse activiteiten in de kerk en als er niets bij zit, dan is er alle ruimte om zelf met iets te komen.

Alpha-cursus

alpha

Kennismakingscursus
Een 
alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. 

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen gaat het over de diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Zo is er voldoende ruimte voor informatie-overdracht, voor onderling gesprek en elkaar ontmoeten. In een alpha-cursus kunt u op vrijblijvende wijze zoeken naar antwoorden op levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043. 

Subcategorieën