Algemeen

oude kerk

De Oude Kerk
De kerkdiensten worden gehouden in de Oude Kerk. De activiteiten in of bij De Ontmoeting. Verder hoort er nog een tuin bij en een begraafplaats. Ook is er een geconserveerde en gerestaureerde ruïne die zeer geschikt is voor muziekuitvoeringen. De Oude Kerk is eigendom van de Stichting De Oude Kerk.Oude kerk

kerk zijkant
 
Oude Kerk
De geschiedenis van het ontstaan van de oude Laurentiuskerk gaat terug tot het midden van de veertiende eeuw, blijkt uit het onderzoek dat streekarchivaris A.M.C. Zom gedaan heeft. Vermoedelijk is het eerste stenen, gotische kerkje tussen 1329 en 1343 gebouwd, slechts 6 bij 14 meter groot en met een rieten dak. Als u benieuwd bent naar de hele historie van het gebouw dat in 1648 in gebruik is genomen door de Hervormde gemeente van Dongen, nu de Protestantse Gemeente Dongen en Rijen, dan nodigen we u van harte uit verder te lezen. 


 
 
 
 

Gebedsborden

gebedsborden


Gerestaureerde gebedsborden

In de kerk hangen twee prachtig gerestaureerde gebedsborden uit 1687. Op het ene bord staat de tekst van het Simbolicum Apostolorum, de Apostolische Geloofsbelijdenis oftewel de twaalf artikelen van het christelijk geloof en op het andere bord de tekst van het Onze Vader. Uit de jaarrekening blijkt echter dat er nog twee zulke borden waren, waarvan één de tekst van de Tien Geboden weergaf. Ook waren er nog drie psalmbordjes.

Lees meer: Gebedsborden

Preekstoel

preekstoel2

Preekstoel

De eikenhouten preekstoel in de kerk is opgebouwd op 10, 11 en 12 maart 1646, door drie schrijnwerkers. Kerkmeester Peeter Dijrck Anthonisse zorgde voor hun kost en drank bij hem thuis. Adriaen Damisse was de ontwerper van de preekstoel. Hij was meester-schrijnwerker in Breda. De preekstoel werd nog besteld door de rooms-katholieken die een omvangrijke restauratie van de kerk wilden voltooien, maar kwam uiteindelijk in de Hervormde kerk terecht. In het boek van J. Kalf, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noord-Brabant, staat dat het om een eenvoudige eiken preekstoel met enkele versieringen in ebbenhout hout gaat uit het midden van de zeventiende eeuw.

Lees meer: Preekstoel

Predikanten

bord predikanten

 

 

 

 

Predikanten

In de loop der eeuwen en jaren hebben hier heel wat 
predikanten gestaan. Dit is op een bord in de kerk overzichtelijk weergegeven: wie waren het en wanneer waren ze hier in dienst.

 

Lees meer: Predikanten

Ontmoetingscentrum

Ontmoeting

Ontmoetingscentrum

Het gebouw is ontworpen door architect Kees Jacobs uit Dongen en na een lange voorbereidingstijd opgeleverd in 2006. De meeste doordeweekse activiteiten van de protestantse gemeenschap vinden hier plaats. Denk maar aan het koffiedrinken na de kerkdienst, de kindernevendienst, het ouderenkerstfeest, maar ook bijna alle vergaderingen. Ook kan De Ontmoeting voor buitenkerkelijke activiteiten gebruikt worden.

Onmoetings-en vergaderruimtes

Lida
Ontmoetings- en vergaderruimtes

Aan de buitenkant oogt het kerkcentrum als een traditioneel boerderijtje, goed passend in de historische omgeving. Van binnen is het licht en ruim. Er zijn in totaal vijf zalen: één grote benedenzaal, een kleine benedenzaal, een grote vergaderzaal boven met alle faciliteiten, een jongerenhonk, een kleine vergaderzaal en een groot terras. Verder is er een keuken die geschikt is om maximaal voor dertig personen een maaltijd te bereiden.  Parkeren kan naast de kerk, maar vooral achter De Ontmoeting, waar een ruime parkeerplaats is naast de Anspachschool. Uw fiets kunt u kwijt naast het kerkgebouw.

Ruimte

Reserveringsformulier
De Ontmoeting wordt gebruikt door allerlei groepen binnen de gemeente en door Stichting Oude Kerk. Zij kunnen in de keuken in de agenda aangeven dat ze een ruimte willen reserveren of een mailtje sturen naar de beheerder. 
. of via dit contactformulier.

-Activiteit
-Datum
-Tijd
-Contactpersoon
-Aantal mensen
-Wensen


Begraafplaats

kerkdeur groen
Begraafplaats en tuin

Naast de Oude Kerk ligt een mooie tuin met eeuwenoude bomen en brede, verharde paden en enkele bankjes om even op te zitten. Ook is er een begraafplaats die in beheer is bij de protestantse gemeente. Vrijwilligers onderhouden de begraafplaats. Iedere woensdagochtend zijn ze bezig. In het reglement leest u wat de regels hier zijn.

 begraafplaats 1begraafplaats 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u meer informatie wilt hierover kunt u mailen met .

 

Lees meer: Begraafplaats

Reglement begraafplaats

I
Reglement beheer
Protestantse begraafplaats

REGLEMENT

VOOR HET BEHEER

VAN DE BEGRAAFPLAATS

      VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Dongen -Rijen

Lees meer: Reglement begraafplaats

Ruïnekerken

ruinekerk

Ruïnekerken

Onze gemeente kerkt in een uniek gebouw, want het is een ruïnekerk. Daarvan zijn er maar weinig in Nederland. Er zijn er in ieder geval nog drie:
In Bergen : deze wordt ook door een protestantse gemeente gebruikt. Verder vinden er regelmatig concerten plaats: het gebouw staat bekend om haar akoestiek.
In Ammerzoden  is in gebruik van de hervormde gemeente.
In Oude Niedorp, waar de gemeente in september 2011 € 80.000,- ter beschikking heeft gesteld om de ruïnekerk te behouden.