Preekstoel

preekstoel2

Preekstoel

De eikenhouten preekstoel in de kerk is opgebouwd op 10, 11 en 12 maart 1646, door drie schrijnwerkers. Kerkmeester Peeter Dijrck Anthonisse zorgde voor hun kost en drank bij hem thuis. Adriaen Damisse was de ontwerper van de preekstoel. Hij was meester-schrijnwerker in Breda. De preekstoel werd nog besteld door de rooms-katholieken die een omvangrijke restauratie van de kerk wilden voltooien, maar kwam uiteindelijk in de Hervormde kerk terecht. In het boek van J. Kalf, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noord-Brabant, staat dat het om een eenvoudige eiken preekstoel met enkele versieringen in ebbenhout hout gaat uit het midden van de zeventiende eeuw.

Informatie uit de kerkrekeningen 
Net als bij de gebedsborden geven de kerkrekeningen deze informatie. Hier zijn aantekeningen in opgenomen over de jaren 1644-1647, waarin de betalingen zijn opgenomen. Daarin treft men de aantekening:

"Item opten X, XI ende XII maart 1646 is bij de schrijnwerkers met hen drijen in de voorscreven dagen int stellen der nieuwen preeckstoel tot sijn rendants huijse verteert de somme van VIII ponden II stuivers." 

Verder werden op 12 augustus en op 25 november 1647 twee betalingen geboekt. Beide malen bedroeg de uitgave 100 Rijnsgulden, als aflossing van de aannemingsom voor het maken en plaatsen van de nieuwe preekstoel. Het bedrag werd betaald aan Adriaen Damisse, meesterschrijnwerker te Breda.