Algemene taakomschrijving

Wat is onze taak?

Algemene taakomschrijving van de werkgroep Eredienst: de werkgroep heeft als  taak de gevarieerde samenstelling van de gemeente zichtbaar te maken
in alle activiteiten waarin de liturgie een belangrijke plaats inneemt.
De werkgroep heeft daarbij een open oog en oor voor ontwikkelingen in kerk en samenleving, zonder daarbij de band met de kerkelijke traditie uit het oog te verliezen.