Rond de dienst

pinksterdienst 2
Om tien uur
Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, om 10.00 uur in de Oude Kerk. Ds. Henrieke ten Thije is onze predikante. Bij binnenkomst krijgt u de gemeentebrief, waarin u leest wat er op het programma staat en welke mensen een rol vervullen. Voor gasten is er een liedboek. Bij bijzondere diensten is er een aparte liturgie met het programma. 

Lees meer: Rond de dienst

Vervoer

vervoer
Geen vervoer?

Als u moeilijk op eigen gelegenheid naar en van de kerk kunt komen en graag vervoer wilt, dan kunt u vóór zaterdag 9.00 uur contact opnemen met .We doen dan onze uiterste best een vrijwilliger voor het vervoer te regelen. Ook als u zich als vrijwilliger hiervoor wilt opgeven, kunt u mailen.

Deurdienst

deur
Gastvrij

Wij willen een gastvrije kerk zijn en ieder hartelijk welkom heten. Daarom is er een team mensen dat de deurdienst op zich neemt: iedere zondag is één persoon daarvan gastvrouw of gastheer. Zij of hij reikt u de gemeentebrief uit en het liedboek. Als u vragen heeft, kunt u die altijd aan haar of hem stellen. 

Oppas

jeroen en zoon
Van 0 tot 4 jaar
In De Ontmoeting zijn iedere zondag één of twee personen vanaf 9.45 uur aanwezig om baby's en kinderen die nog niet naar de basisschool gaan op te vangen. U hoeft geen eigen speelgoed mee te geven, want dat is er volop.
Wanneer de dienst bijna is afgelopen, gaan de kleintjes met de oppas(sen) en de kinderen/leiding van de kindernevendienst naar het kerkgebouw, zodat ook zij de zegen meekrijgen. Als u meer wilt weten of zich wilt opgeven als oppas, kunt u mailen met met .

 

Koffie drinken

koffie

Elkaar ontmoeten
Iedere zondag bent u na de dienst welkom om koffie, thee of limonade te komen drinken in De Ontmoeting. Er is dan volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en spreken. De kosters zorgen er iedere keer voor dat alles klaar staat en dat er verse koffie en thee is. Verder staan iedere zondag twee gemeenteleden klaar om u van koffie/thee en de kinderen van limonade te voorzien. Ook zin om mee te helpen? Neem dan contact op met .

 

Kosters

koster

Vrijwilligers
De kostersdiensten worden gedaan door een kostersteam van vijf duo’s. Ieder weekend zorgen zij ervoor dat alles goed geregeld is in zowel in De Ontmoeting als in de kerk. Hiervoor is een compleet draaiboek gemaakt, zodat geen handeling vergeten wordt. Voelt u er ook iets voor, om toe te treden tot het kostersteam? Neemt u dan contact op met .

 

 

Liturgie

liturgie2
 
 
 

Orde van dienst
Op zondag bent u welkom in de kerk. Hieronder leest u hoe het gaat in de kerkdiensten. In bijzondere diensten kan het anders zijn. 

Lees meer: Liturgie

Werkgroep Eredienst

Laudate Dominum

Meer variatie in diensten
In september 2012 is de Werkgroep Eredienst van start gegaan om de diensten op de kerkelijke feestdagen meer aan te kleden en tussendoor te werken aan meer variatie in de diensten. We komen ongeveer eens in de zes weken samen om elkaar bij te praten en nieuwe acties uit te zetten. Wilt u ook meer variatie en hebt u ideeën? Meld u dan bij . Iedereen is welkom, maar jonge mensen extra! 

Doopvieringen

doop paaswake
Feestelijk
Regelmatig vinden er doopdiensten plaats in de Oude Kerk, van kinderen en volwassen mensen. Een doopdienst is altijd een feest. De kinderen mogen vooraan staan, zodat ze alles goed kunnen zien. Natuurlijk gaat er een gesprek aan vooraf met de predikant. Dit gesprek is om te verhelderen wat er gaat gebeuren, om de rituelen uit te leggen en ook te praten over wat de doop betekent. De namen van de dopelingen worden op het doopbord voorin de kerk geschreven.


Vervolg op doop
Belijdenis doen kun je zien als een vervolg op de doop. Wie als kind gedoopt is, heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een ‘ja’ te bevestigen.

Schoolvieringen

schooldienst

Volop interactie 
Eens per jaar zit de halve Anspachschool in de kerk, inclusief de ouders en grootouders van veel kinderen. Dan heeft een voorbereidingsgroep van de school, samen met de predikant en de jeugdouderling een dienst voorbereid, die nog lang blijft hangen. Vol interactie, muziek, gelach en afwisselende bijdragen. 

Overvliegvieringen

overvliegdienst


Overvliegen 

Als kinderen bijna klaar zijn met de basisschool, wordt het ook tijd om afscheid te nemen van de kindernevendienst. Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren. De ‘overvliegers’ worden in het zonnetje gezet door de leiding van de kindernevendienst. Het is een anders-dan-anders-dienst die de kinderen samen met de jeugdouderling en predikant hebben voorbereid. En natuurlijk hoort er een cadeautje bij.  Meer informatie is verkrijgbaar bij: .

Jongerenvieringen

jeugddienst1
Jeugd
Jongerendiensten worden voorbereid door de jongeren, de predikant en jeugdouderling. Natuurlijk is jong en oud welkom in deze diensten, waarin ruimte is voor bijdragen die afwijken van wat in de ‘normale’ kerkdienst gebeurt.

Doe je mee?
Wil je ook zo’n jongerendienst mee helpen voorbereiden en je bijdrage leveren in de dienst, op wat voor manier dan ook, laat het weten aan de jeugdouderling: .

Belijdenisvieringen

belijdenisGeloof belijden
Geloof belijden, is hardop zeggen wat u gelooft. U kunt belijdenis doen in een kerkdienst. Als volwassene belijdt u dan met de kerk uw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'. Het geloof in de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. U verklaart plechtig dat u dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de predikant de belijdenis.

Lees meer: Belijdenisvieringen

Huwelijksvieringen

bruidspaarEigen dimensie
Trouwen in de Oude Kerk is een feest! De interim-predikant kan in de viering voorgaan, maar ook kan een gastpredikant dat doen. In een reeks gesprekken wordt de trouwdienst voorbereid. Een huwelijksviering heeft een geheel andere waarde dan een echtverbintenis in het stadhuis, het geeft aan de relatie een eigen dimensie, in verbinding met een lange traditie.


 

Lees meer: Huwelijksvieringen

Stille Week

paaswake
 
Diensten Stille Week
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, in de aanloop naar Pasen, vinden er meditatieve diensten plaats. Buiten is het meestal lenteachtig, al bijna Pasen, maar voor wie veertig dagen in het spoor van Jezus heeft gelopen, kan er geen Pasen gevierd worden, zonder ook het lijden te gedenken.

Oogstdiensten

oogstdienst
 
Fruitdozen
Tijdens de Oogstdienst in november staan op het podium vele dozen met fruit, die na afloop door vele vrijwilligers worden bezorgd bij zieken en ouderen in de gemeente. Tijdens de dienst wordt uiteraard stil gestaan en gedankt voor alles wat we mogen ontvangen.
Ruïnediensten


ruineviering

Sfeervolle diensten in ruïne
De ruïne is gerestaureerd en geconserveerd en een prachtige ruimte geworden voor diensten onder de open hemel. Het zal duidelijk zijn dat deze diensten een heel bijzondere sfeer met
zich meebrengen. We proberen altijd de pinksterdienst hier te houden. En als het weer het niet toelaat, verschuiven we deze buitendienst gewoon. 

 

Gedachtenisdiensten

eeuwigheidszondag 2015
Herdenken

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht. Iedere overledene wordt bij de naam genoemd, met de sterfdatum. Voor hen wordt een kaars aangestoken en nabestaanden kunnen op eigen wijze een eigen bijdrage leveren aan deze dienst. Sommigen doen dat door een korte toespraak te houden, anderen door een gedicht voor te lezen dat veel betekende voor de overledene of waar de nabestaande veel aan had na het overlijden. Verder bestaat de mogelijkheid dat gemeenteleden een waxinelichtje aansteken voor iemand die het afgelopen jaar is overleden. Veel bezoekers vinden deze diensten bijzonder indrukwekkend.

Rouwdiensten

rouw
Nabij
In dagen van ziekte en rouw willen wij u graag nabij zijn. Een pastoraal ouderling en de predikant kunnen u terzijde staan in goede en in moeilijke dagen. Ook kan de predikant een uitvaartdienst verzorgen, in de Oude Kerk of elders. Samen kunt u de dienst vormgeven, zoals past bij de overledene. Neemt u contact op met  of .

 

 

Muziek

orgel2
Zingen met begeleiding van orgel of piano
In de kerk neemt muziek een belangrijke plaats in. De organist zorgt voor mooie begeleiding en de gemeente zingt. Als het past bij een lied of het karakter van een dienst begeleidt een piano de samenzang. We zingen uit het nieuwe liedboek. Verder werkt de cantorij mee aan Eeuwigheidszondag, de kerstochtendviering, in de veertigdagentijd en met Pasen. Daarnaast nodigen we regelmatig andere koren, combo's, muzikanten enz. uit. Ook jongeren met muzikale talenten treden soms op. Een werkgroep eredienst kleedt de diensten bij kerkelijke feestdagen aan en probeert afwisseling in diensten aan te brengen. Muziek speelt hier een belangrijke rol in. 
 

Liedboek

Nieuwe-Liedboeken verzameld
Zingen
Van de gemeenteleden wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van het nieuwe liedboek. Als u het liedboek niet bij u heeft, dan kunt u altijd gebruik maken van de reserveboekjes die in de hal liggen.In het nieuwe liedboek is de volgende verdeling gemaakt:
1. Psalmen
2. Gezangen in het huidige Liedboek
3. Nieuwe Nederlandse liederen
4. Nieuwe buitenlandse liederen
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen
6. Liturgische gezangen
7. Overige zangvormen
8. Gebeden en teksten voor meditatie

Meer artikelen...

  1. Organisten

Subcategorieën