Doopvieringen

doop paaswake
Feestelijk
Regelmatig vinden er doopdiensten plaats in de Oude Kerk, van kinderen en volwassen mensen. Een doopdienst is altijd een feest. De kinderen mogen vooraan staan, zodat ze alles goed kunnen zien. Natuurlijk gaat er een gesprek aan vooraf met de predikant. Dit gesprek is om te verhelderen wat er gaat gebeuren, om de rituelen uit te leggen en ook te praten over wat de doop betekent. De namen van de dopelingen worden op het doopbord voorin de kerk geschreven.


Vervolg op doop
Belijdenis doen kun je zien als een vervolg op de doop. Wie als kind gedoopt is, heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een ‘ja’ te bevestigen.

Schoolvieringen

schooldienst

Volop interactie 
Eens per jaar zit de halve Anspachschool in de kerk, inclusief de ouders en grootouders van veel kinderen. Dan heeft een voorbereidingsgroep van de school, samen met de predikant en de jeugdouderling een dienst voorbereid, die nog lang blijft hangen. Vol interactie, muziek, gelach en afwisselende bijdragen. 

Overvliegvieringen

overvliegdienst


Overvliegen 

Als kinderen bijna klaar zijn met de basisschool, wordt het ook tijd om afscheid te nemen van de kindernevendienst. Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren. De ‘overvliegers’ worden in het zonnetje gezet door de leiding van de kindernevendienst. Het is een anders-dan-anders-dienst die de kinderen samen met de jeugdouderling en predikant hebben voorbereid. En natuurlijk hoort er een cadeautje bij.  Meer informatie is verkrijgbaar bij: .

Jongerenvieringen

jeugddienst1
Jeugd
Jongerendiensten worden voorbereid door de jongeren, de predikant en jeugdouderling. Natuurlijk is jong en oud welkom in deze diensten, waarin ruimte is voor bijdragen die afwijken van wat in de ‘normale’ kerkdienst gebeurt.

Doe je mee?
Wil je ook zo’n jongerendienst mee helpen voorbereiden en je bijdrage leveren in de dienst, op wat voor manier dan ook, laat het weten aan de jeugdouderling: .

Belijdenisvieringen

belijdenisGeloof belijden
Geloof belijden, is hardop zeggen wat u gelooft. U kunt belijdenis doen in een kerkdienst. Als volwassene belijdt u dan met de kerk uw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'. Het geloof in de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. U verklaart plechtig dat u dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de predikant de belijdenis.

Lees meer: Belijdenisvieringen

Huwelijksvieringen

bruidspaarEigen dimensie
Trouwen in de Oude Kerk is een feest! De interim-predikant kan in de viering voorgaan, maar ook kan een gastpredikant dat doen. In een reeks gesprekken wordt de trouwdienst voorbereid. Een huwelijksviering heeft een geheel andere waarde dan een echtverbintenis in het stadhuis, het geeft aan de relatie een eigen dimensie, in verbinding met een lange traditie.


 

Lees meer: Huwelijksvieringen

Stille Week

paaswake
 
Diensten Stille Week
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, in de aanloop naar Pasen, vinden er meditatieve diensten plaats. Buiten is het meestal lenteachtig, al bijna Pasen, maar voor wie veertig dagen in het spoor van Jezus heeft gelopen, kan er geen Pasen gevierd worden, zonder ook het lijden te gedenken.

Oogstdiensten

oogstdienst
 
Fruitdozen
Tijdens de Oogstdienst in november staan op het podium vele dozen met fruit, die na afloop door vele vrijwilligers worden bezorgd bij zieken en ouderen in de gemeente. Tijdens de dienst wordt uiteraard stil gestaan en gedankt voor alles wat we mogen ontvangen.
Ruïnediensten


ruineviering

Sfeervolle diensten in ruïne
De ruïne is gerestaureerd en geconserveerd en een prachtige ruimte geworden voor diensten onder de open hemel. Het zal duidelijk zijn dat deze diensten een heel bijzondere sfeer met
zich meebrengen. We proberen altijd de pinksterdienst hier te houden. En als het weer het niet toelaat, verschuiven we deze buitendienst gewoon. 

 

Gedachtenisdiensten

eeuwigheidszondag 2015
Herdenken

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht. Iedere overledene wordt bij de naam genoemd, met de sterfdatum. Voor hen wordt een kaars aangestoken en nabestaanden kunnen op eigen wijze een eigen bijdrage leveren aan deze dienst. Sommigen doen dat door een korte toespraak te houden, anderen door een gedicht voor te lezen dat veel betekende voor de overledene of waar de nabestaande veel aan had na het overlijden. Verder bestaat de mogelijkheid dat gemeenteleden een waxinelichtje aansteken voor iemand die het afgelopen jaar is overleden. Veel bezoekers vinden deze diensten bijzonder indrukwekkend.

Rouwdiensten

rouw
Nabij
In dagen van ziekte en rouw willen wij u graag nabij zijn. Een pastoraal ouderling en de predikant kunnen u terzijde staan in goede en in moeilijke dagen. Ook kan de predikant een uitvaartdienst verzorgen, in de Oude Kerk of elders. Samen kunt u de dienst vormgeven, zoals past bij de overledene. Neemt u contact op met  of .