Bloemen

tafel
Bloemen

De bloemen die elke zondag voorin de kerk staan, worden na de dienst bezorgd bij een zieke thuis of in het ziekenhuis, bij een oudere, gehandicapte of iemand anders die we graag aandacht willen geven, als teken van verbondenheid. Voor de bezorging is een rooster samengesteld, dat steeds in het kerkblad gepubliceerd wordt. Als u tips heeft, dan kunt u die doorgeven aan .


Liturgisch jaar

bloemetjesactiviteiten

Anders dan kalender
Het kerkelijk jaar heet het liturgisch jaar en verschilt een paar weken van onze kalender. Bij de periodes in het kerkelijk jaar horen kleuren die een bepaalde betekenis hebben. De voorganger draagt dan een stola over de toga in die kleur en ook de linten in de bijbel en het antependium (voorhangsel aan lezenaar of preekstoel) hebben dan die kleur.Lees meer: Liturgisch jaar

Liturgisch bloemstuk

liturgisch bloemstuk

 

Prachtige bloemstukken
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bloemschikking in De Ontmoeting en voor de liturgische bloemstukken die de periode van het kerkelijk jaar ondersteunen in materiaal, kleur en vorm. Zo is er tijdens de kerkelijke feestdagen altijd een passende creatie, die vaak in één beeld vangt wat er overgebracht moet worden. Vanuit de PKN worden er cursussen gegeven om het liturgisch bloemschikken onder de knie te krijgen. Hiernaast ziet u het bloemstuk dat met Pinksteren de kerk sierde.