Rond de dienst

pinksterdienst 2
Om tien uur
Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, om 10.00 uur in de Oude Kerk. Ds. Henrieke ten Thije is onze predikante. Bij binnenkomst krijgt u de gemeentebrief, waarin u leest wat er op het programma staat en welke mensen een rol vervullen. Voor gasten is er een liedboek. Bij bijzondere diensten is er een aparte liturgie met het programma. 

Lees meer: Rond de dienst

Vervoer

vervoer
Geen vervoer?

Als u moeilijk op eigen gelegenheid naar en van de kerk kunt komen en graag vervoer wilt, dan kunt u vóór zaterdag 9.00 uur contact opnemen met .We doen dan onze uiterste best een vrijwilliger voor het vervoer te regelen. Ook als u zich als vrijwilliger hiervoor wilt opgeven, kunt u mailen.

Deurdienst

deur
Gastvrij

Wij willen een gastvrije kerk zijn en ieder hartelijk welkom heten. Daarom is er een team mensen dat de deurdienst op zich neemt: iedere zondag is één persoon daarvan gastvrouw of gastheer. Zij of hij reikt u de gemeentebrief uit en het liedboek. Als u vragen heeft, kunt u die altijd aan haar of hem stellen. 

Oppas

jeroen en zoon
Van 0 tot 4 jaar
In De Ontmoeting zijn iedere zondag één of twee personen vanaf 9.45 uur aanwezig om baby's en kinderen die nog niet naar de basisschool gaan op te vangen. U hoeft geen eigen speelgoed mee te geven, want dat is er volop.
Wanneer de dienst bijna is afgelopen, gaan de kleintjes met de oppas(sen) en de kinderen/leiding van de kindernevendienst naar het kerkgebouw, zodat ook zij de zegen meekrijgen. Als u meer wilt weten of zich wilt opgeven als oppas, kunt u mailen met met .

 

Koffie drinken

koffie

Elkaar ontmoeten
Iedere zondag bent u na de dienst welkom om koffie, thee of limonade te komen drinken in De Ontmoeting. Er is dan volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en spreken. De kosters zorgen er iedere keer voor dat alles klaar staat en dat er verse koffie en thee is. Verder staan iedere zondag twee gemeenteleden klaar om u van koffie/thee en de kinderen van limonade te voorzien. Ook zin om mee te helpen? Neem dan contact op met .

 

Kosters

koster

Vrijwilligers
De kostersdiensten worden gedaan door een kostersteam van vijf duo’s. Ieder weekend zorgen zij ervoor dat alles goed geregeld is in zowel in De Ontmoeting als in de kerk. Hiervoor is een compleet draaiboek gemaakt, zodat geen handeling vergeten wordt. Voelt u er ook iets voor, om toe te treden tot het kostersteam? Neemt u dan contact op met .

 

 

Liturgie

liturgie2
 
 
 

Orde van dienst
Op zondag bent u welkom in de kerk. Hieronder leest u hoe het gaat in de kerkdiensten. In bijzondere diensten kan het anders zijn. 

Lees meer: Liturgie

Werkgroep Eredienst

Laudate Dominum

Meer variatie in diensten
In september 2012 is de Werkgroep Eredienst van start gegaan om de diensten op de kerkelijke feestdagen meer aan te kleden en tussendoor te werken aan meer variatie in de diensten. We komen ongeveer eens in de zes weken samen om elkaar bij te praten en nieuwe acties uit te zetten. Wilt u ook meer variatie en hebt u ideeën? Meld u dan bij . Iedereen is welkom, maar jonge mensen extra!