Media

Verschillende media
De protestantse gemeente gebruikt verschillende schriftelijke en digitale media om haar kerkdiensten en activiteiten bekend te maken, maar ook om u uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.

*Maandelijks verschijnt Samenspraak met informatie voor de komende maand.Kopij kunt u mailen naar . De deadline is iedere laatste woensdag van de maand.

*Verder is er een wekelijkse gemeentebrief die uitgereikt wordt voor de kerkdienst. U kunt mededelingen doorgeven aan . De deadline is steeds tot woensdag 19.00 uur.

*Persberichten in de weekbladen om de kerkdiensten en andere activiteiten aan te kondigen.

*Deze website.

*Een facebookpagina; deze is besloten. Alleen als u lid bent van de gemeente kunt u lid worden. Hiervoor stuurt u een mailtje naar .

 

Website algemeen

website
Website
De afgelopen jaren hebben we geprobeerd deze website steeds wat beter te maken.  Tevreden zijn we nooit, want er zijn altijd mogelijkheden om de site nog beter te maken. Wil je hieraan meehelpen? Meld je dan bij

 

Webstatuut

statuut

Statuut

Dit is het redactiestatuut voor de website van de protestantse gemeente Dongen-Rijen. Het is bedoeld om deze gemeente, gebruikers en toekomstige leveranciers informatie, inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.


Lees meer: Webstatuut

Privacy-reglement

privacy
Privacy beschermen
Via de website www.protkerkdongen-rijen.nl wordt allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente verstrekt. Daarbij willen we zo weinig mogelijk namen gebruiken om de privacy te beschermen van de betreffende personen. Daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Er worden alleen zonder toestemming namen van leden van de kerkenraad gebruikt. Andere personen wordt toestemming gevraagd.


Lees meer: Privacy-reglement

Disclaimer

disclaimer
Geen rechten ontlenen

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het webteam van de protestantse gemeente Dongen-Rijen. Ze besteedt de uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Toch is het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet correct, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Lees meer: Disclaimer

Facebook

facebook


Besloten groep

Onze gemeente heeft een eigen facebook-pagina. Dit is een besloten groep, waar u zich voor aan kunt melden, als u zelf ook een facebook-account heeft. Stuur dan een mailtje naar . Deze facebook-pagina wordt vooral rond evenementen gebruikt en is ook geschikt om discussies te voeren.

 

Links

links
Aanraders
Er zijn heel veel interessante sites waar we u graag naartoe verwijzen. Als u zelf ‘aanraders’ heeft, dan kunt u deze naar  mailen.Lees meer: Links

De Samenspraak lezen

Om de Samenspraak en/of de gemeentebrief te kunnen bekijken moet u zich eerst  registreren.

Klik hier voor een beschrijving.

Samenspraak

dialoogVooral informatief
Hierin kunt u informatie laten opnemen over allerlei activiteiten in onze kerkgemeenschap worden ondernomen. Ook is het mogelijk in het kader van gemeenteopbouw artikelen aan te bieden, bijvoorbeeld over een actueel bezinningsonderwerp. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet te plaatsen. De redactie neemt dan contact met u op.

Bijdrage
De bijdrage voor het kerkblad bedraagt momenteel € 15,--. In de maand december krijgen ook leden die geen abonnement hebben een exemplaar.

Kopij
Als u kopij heeft, dan kunt u dit mailen naar . De eindredacteur zorgt dan voor een goede verwerking in het kerkblad. 


Bezorging
De bezorging wordt door twee mensen geregeld.  Zij bezorgen vervolgens bij diverse contactpersonen de Samenspraak, zodat zij het blad in hun buurt kunnen verspreiden.

Advertenties
Als u wilt adverteren in Samenspraak kunt u eveneens contact opnemen met .


 

Gemeentebrief

gem
Mededelingen

De gemeentebrief krijgt u bij binnenkomst in de kerk. Hier staan 'huishoudelijke' mededelingen in, de liturgie, een nog onbekend of projectlied of andere mededelingen. U kunt uw kopij tot uiterlijk woensdag 19.00 uur doorgeven aan: