De Samenspraak lezen

Om de Samenspraak en/of de gemeentebrief te kunnen bekijken moet u zich eerst  registreren.

Klik hier voor een beschrijving.

Samenspraak

dialoogVooral informatief
Hierin kunt u informatie laten opnemen over allerlei activiteiten in onze kerkgemeenschap worden ondernomen. Ook is het mogelijk in het kader van gemeenteopbouw artikelen aan te bieden, bijvoorbeeld over een actueel bezinningsonderwerp. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet te plaatsen. De redactie neemt dan contact met u op.

Bijdrage
De bijdrage voor het kerkblad bedraagt momenteel € 15,--. In de maand december krijgen ook leden die geen abonnement hebben een exemplaar.

Kopij
Als u kopij heeft, dan kunt u dit mailen naar . De eindredacteur zorgt dan voor een goede verwerking in het kerkblad. 


Bezorging
De bezorging wordt door twee mensen geregeld.  Zij bezorgen vervolgens bij diverse contactpersonen de Samenspraak, zodat zij het blad in hun buurt kunnen verspreiden.

Advertenties
Als u wilt adverteren in Samenspraak kunt u eveneens contact opnemen met .