Webstatuut

statuut

Statuut

Dit is het redactiestatuut voor de website van de protestantse gemeente Dongen-Rijen. Het is bedoeld om deze gemeente, gebruikers en toekomstige leveranciers informatie, inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.
Doel-karakter site protestantse gemeente Dongen-Rijen
1.1. De protestantse gemeente Dongen-Rijen onderhoudt een website die bereikbaar is onder www.protkerkdongen-rijen.nl. Hieronder vallen alle pagina's die onderdeel zijn van het domein www.protkerkdongen-rijen.nl.

1.2. Het doel van website is www.protkerkdongen-rijen.nl:
a. het informeren van gemeenteleden over alles wat met gemeente-zijn te maken heeft en een bindend element te vormen tussen gemeenteleden onderling en de kerkelijke organisatie;
b. het informeren van niet-gemeenteleden over hoe de protestantse gemeente Dongen-Rijen invulling geeft aan haar identiteit en iets van de sfeer van de gemeente te laten proeven;
c. het ondersteunen van gemeenteleden en vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken door de geboden interactieve communicatie.
d. het bevorderen van eigen bijdrages van gemeenteleden, bijvoorbeeld voor het inspiratiebord en de stelling.

1.3. De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform. Facebook kan daar wel voor gebruikt worden.

2. Verantwoordelijkheden
2.1. De kerkenraad van de protestantse gemeente Dongen-Rijen is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website. Ze heeft het mandaat en de zorg voor de uitvoering van de verzorging van de inhoud van de website overgedragen aan het webteam. Het beheer van de website is ondergebracht bij de webmaster.

2.2. De site is eigendom van de protestantse gemeente Dongen-Rijen. Daarom berust de financiële en juridische verantwoordelijkheid bij de kerkenraad van deze gemeente, die vertegenwoordigd is door het college van kerkrentmeesters.

3. Webteam
3.1. Het webteam bestaat uit de webmaster, een afgevaardigde van de kerkenraad, de eindredacteur van Samenspraak, de ledenadministrateur en de fotograaf. Daarnaast krijgt steeds één persoon per activiteit toegang tot de site om de betreffende informatie up-to-date te houden. Dit om het webteam te ontlasten en de verantwoordelijkheid bij de organisatoren van de activiteiten te laten.

3.2. Het webteam is verantwoordelijk voor:
a. het plaatsen van informatie die past bij de doelstellingen van de website;
b. het plaatsen van algemene informatie; dat is informatie over kerk en het gemeente-zijn en overkoepelende informatie;
c. juiste, actuele en kwalitatief optimale informatie op de website;
d. een jaarlijkse rapportage aan de kerkenraad over het gebruik van de website en de daarbij opgedane ervaringen;
Verder zal het privacy-reglement worden nageleefd.

3.4. Het webteam regelt zelf haar werkwijze.

3.5. Als een lid van het webteam wil stoppen, dan geeft deze persoon dit vier maanden van te voren aan, zodat er voldoende tijd is om een opvolger te vinden. Die zal eerst via de website geworven worden. Daarna zullen mensen persoonlijk gevraagd worden.

4. Aanleveren van informatie 

4.1. Ieder kan bij het webteam via het e-mailadres informatie voor de website aanleveren. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.

4.2. De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor deze website. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacy-reglement.

4.3. De website mag niet gebruikt worden voor doelen die niet passen bij de doelstellingen van de website. Ook is het gebruiken van de site voor commerciële of politieke doeleinden niet toegestaan, evenals banners en logo's van commerciële of politieke instanties.

4.4. Het webteam heeft het recht om, na overleg met betrokkene(n), informatie te weigeren als deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website.

4.5. Het webteam overlegt bij twijfel met de voorzitter van de kerkenraad.

4.6. De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen onder de bescherming van de auteurswet en het privacy-reglement

5. Technisch beheer
5.1. Voor het beheer van de website benoemt de kerkenraad een webmaster, eventueel twee, om elkaars afwezigheid op te kunnen vangen.

5.2. De webmaster(s) zijn lid van het webteam.

5.3. De webmaster draagt zorg voor de technische inrichting en het technische onderhoud van de site.

5.4. Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van het webteam in gebruik genomen.

6. Overige bepalingen

Over wijzigingen van dit statuut beslist de kerkenraad. Het webteam kan hiertoe voorstellen doen.