Actie Vakantietas

De diaconie van de Protestantse Gemeente Dongen en Rijen organiseert samen met Stichting Leergeld, de werkgroep Arm in Arm en Caritas Rijen voor de vierde keer Actie Vakantietas, een fleurige actie voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Maar liefst 1 op de 12 kinderen groeit in armoede op. “Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn en in vakantietijd is dat extra schrijnend. Dankzij deze actie kunnen de kinderen in ieder geval lekker naar het zwembad en een boek kopen in de vakantie.” 

In de laatste week voor de zomervakantie worden zo’n 250 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar in Dongen en Gilze-Rijen verrast met een tas vol plezier. De tas is gevuld met een kaartje voor het zwembad, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna en muntjes voor een ijsje. De gemeente Dongen zorgt voor de cadeaubon voor de kinderen uit Dongen en de gemeente Gilze-Rijen voor een zwemkaartje voor de kinderen uit hun gemeente. 

Heeft u goede ideeën voor deze actie of wilt u ons door middel van sponsoring helpen? U kunt daarvoor een mail sturen naar

Een eventuele bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL03 ABNA 0470 6170 55 Diaconie Protestante gemeente Dongen-Rijen of Werkgroep Arm in Arm NL55 RABO0158820754 onder vermelding vakantietas.

 

 
 

Expeditie Bethlehem - editie 2021

In 2017 en 2019 organiseerden wij de kerstwandeling “Expeditie Bethlehem”. Door corona gedwongen gaan wij het dit jaar wat anders doen. Wij zijn de PKN-kerk Dongen-Rijen, RK-parochie Dongen, Hoop evangelische kerk Dongen en CGK-kerk ’s-Gravenmoer.

Gezamenlijk organiseren wij dit jaar weer “Expeditie Bethlehem” om het eeuwenoude kerstverhaal mee te beleven: Op twee locaties in de gemeente wordt het kerstverhaal uitgebeeld, gezongen en verteld. 

- Op zaterdag 18 december van 16.00 tot 18.00 uur bent u welkom in de kerk aan het plein (hoek Hoofdstraat-Kerkenboschdreef”) in ’s Gravenmoer.
- Op zondag 19 december van 16.00 tot 18.00 uur bent u welkom in de Koepelkerk (Laurentius) in Dongen. Deze kerk is dan ook prachtig versierd met een grote kerststal om te bewonderen.

Dus save the date voor een mooi evenement. Deelname is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Meer informatie: 
www.protkerkdongen-rijen.nl of elly.roeloffzen @gmail.com
www.parochiedongen.nl
www.hoop-dongen.nl
www.cgk-sgravenmoer.nl

Call 2 the Nations

Het bereiken van onbereikte groepen

C2tN 200

 

 

Wereldwijd zijn er nog ruim 7000 bevolkingsgroepen zonder gelovige christenen: het Goede Nieuws zal daar niet bekend worden zonder zendelingen die van buitenaf komen om te getuigen van de liefde en redding die we mogen ontvangen in Christus. In Mattheus 24:14 zegt Jezus dat het goede nieuws van het Koninkrijk overal ter wereld gebracht zal worden als getuigenis voor alle bevolkingsgroepen.

 

 

 


Indonesië
Call2theNations is een bediening die zich speciaal richt op het verspreiden van het evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen. Kris-Tina van Call2theNations woont op Sumatra in Indonesië te midden van twee onbereikte moslim bevolkingsgroepen.


Persoonlijke relaties
Samen met een klein team Indonesische zendelingen zet ze zich in om groepen te starten met mensen die geïnteresseerd zijn om te leren over Jezus. Ze doen dit door persoonlijke relaties op te bouwen met de mensen om hen heen. Ze nemen samen bijbelverhalen door en praten over de volgende vragen: wat leer ik hier over God, wat leer ik over mensen, is er iets wat ik moet gehoorzamen, aan wie kan ik dit verhaal vertellen?


Zoekend
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om publiekelijk grote acties op te zetten, maar mensen zijn zoekend omdat ze in hun eigen geloof vaak geen antwoorden vinden op vragen naar echtheid en waarheid. Zo is een van de teamleden momenteel in contact met een jongedame, Wia, van wie de ouders gescheiden zijn. Ze woont bij haar oom in en werkt hard om een bijdrage te leveren aan de kosten voor het huishouden, terwijl ze ook voor haar kleine neefje zorgt. Ze heeft al veel verdriet in haar jonge leven meegemaakt en vindt geen antwoord in de religie waartoe haar oom en de sociale omgeving haar dwingt. Ze vertelde hoe leeg ze zich vanbinnen voelt en dat ze zo graag een doel wil vinden dat werkelijk de moeite waard is om voor te leven. Ze is hongerig om over Jezus te leren, niet alleen om kennis op te doen, maar om Hem werkelijk te mogen kennen. Recent vertelde ze dat ze de laatste tijd zo’n fijne innerlijke vrede voelt en dat ze graag Jezus wil volgen.


Hoop
Call2theNations zet zich in om hoop te brengen aan mensen zoals Wia en vele anderen in de onbereikte bevolkingsgroepen in Indonesië en de rest van de wereld.

 


Kerkasiel

Kerkasiel beëindigd

KerkasielOp 30 januari 2019 is de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober 2018 is gehouden in buurt-en-kerkhuis Bethel beëindigd. Het politieke akkoord dat dinsdag werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland. 
Doel van het kerkasiel was om veiligheid te bieden aan de uitgeprocedeerde familie en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim zeshonderd kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt.

Op 27 december ging onze eigen predikant, ds. Henrieke ten Thije, hier voor en waren zo'n twintig gemeenteleden met haar meegereisd. We zijn dankbaar dat deze gezinnen nu aan hun toekomst kunnen gaan werken. 

De Verdieping

Geloven op tastGesprekskring rondom een theologisch boek

Komend half jaar zal het boek ‘Geloven op de tast, Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten’ van Anselm Grün en Tomáš Halík worden gelezen. Atheïsme, twijfel en scepticisme behoren voor velen bij het leven van alledag. Ook gelovigen kunnen het gevoel hebben dat God afwezig is of op grote afstand staat. Waar komt dit voor velen verontrustende gevoel vandaan? En hoe kunnen twijfelende gelovigen Godzoekers worden? In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš Halík in op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid doet met ons geloof en willen onnodige verontrusting wegnemen. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.

De gesprekskring staat open voor ieder die het leuk vindt om mee te denken en te praten over een theologisch boek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek bij zich hebben, per sessie zullen we samen een aantal hoofdstukken behandelen.

Data van de gesprekskring De Verdieping: dinsdagmorgen 2 oktober, 6 november, 4 december. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: De Ontmoeting, Bovenzaal.

Expeditie Bethlehem

poster Dongen
Kerstwandeling in Dongen-centrum


Loopt u mee met de kerstwandeling “Expeditie Bethlehem” op zaterdag 16 december aanstaande in Dongen? Met meer dan 200 enthousiaste medewerkers zijn we een prachtige tocht aan het voorbereiden zoals Dongen nog niet heeft meegemaakt.

U wandelt langs verschillende scenes van het kerstverhaal. Tijdens deze wandeling wordt de geboorte van Jezus op een spraakmakende manier verteld en verbeeld, met toneel, zang en dans. Beleef het eeuwen oude kerstverhaal en wandel mee. 

Om 17.00 uur doet burgemeester Marina Starremans de opening bij de Oude Kerk in de Kerkstraat. Van 17.00 uur tot 19.30 uur kunt u starten met de wandeling. U bepaalt zelf uw tijd van komen. U loopt onder begeleiding van een gids en bent ongeveer anderhalf uur onderweg. Na de wandeling is er in de Oude Kerk warm drinken en wat lekkers.

Deelname is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wel bestaat de mogelijkheid onderweg een bijdrage te leveren. Expeditie Bethlehem wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de gemeente Dongen. We willen u ook informeren over een aantal praktische zaken:

1 Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets. We verwachten een grote toeloop en parkeerplaatsen voor de auto zijn beperkt.
2. Het is donker en we lopen over straat. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent. De verkeersbrigadiers helpen u met veilig oversteken.
3. De route is toegankelijk voor buggy’s, kinderwagens, scootmobielen en rolstoelen.

U vindt ons ook op facebook. Vragen kunt u stellen via:      .

 

Paasgroetenactie

Poster Paasgroetenactie 2017 klein


Doet u mee aan paasgroetenactie?

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Sterk en Dapper
De paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en Dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond. Op 2 april kunt u deze kaarten meenemen uit de kerk. De kaarten mag u tot 6 april versturen.Bemoedigend

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

Werk van lange adem
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 

Tips voor de afzender
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ – dat zijn de Enkele Nederlandstalige kaarten, die naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart. Op www.kerkinactie.nl kunt u meer informatie vinden.

           

 

Studiedag Kerk 2025

karinvandenbroeke
Kom naar studiedag over Kerk 2025!
U bent van harte welkom op 28 januari als we het hebben over de toekomst van de kerk. Ds. Karin van den Broeke, preses van de PKN leidt deze dag in. Hoe ziet ze de toekomst van onze protestantse kerk? Wat zijn haar ervaringen als het gaat om kerkgroei en kerkkrimp op pioniersplekken? Worden we zelf pioniers in het Brabantse land nu de traditionele kerkgang een nieuwe generatie niet meer bekend is? Meedenken over de kerk gaat ons allen aan. Kom dus naar deze dag die om 10.00 uur begint. Meer informatie:

Leerhuis Deel je leven

lida jalali


Lida Jalali vertelt over Omar Kayyam op 1 februari

In onze gemeente hebben wij al enige jaren geleden Lida, Ali en hun kinderen mogen verwelkomen. Zij hebben een bijzondere culturele achtergrond, wat ze komen uit Iran. Lida vertelde dat ze opgevoed is in een diepgewortelde traditie, gebaseerd op de oude Perzische literatuur. Daarin speelt de dichter Omar Kayyam een belangrijke rol. In ons literatuuronderwijs komt de naam van de dichter voor als de ontwikkelaar van de dichtvorm kwatrijn. Dat is een vierregelig gedicht met het rijmschema aaba. Lida wil ons graag vertellen over de diepgang van het werk van Omar Kayyram op woensdag 1 februari 2017 in De Ontmoeting om 20.00 uur.

Gebedskring

gebedskring 1
Bidden
De gebedskring komt bij elkaar op dinsdag 10 januari in Rijen, aan de Hoofdstraat 58 (zij-ingang). Vanaf 10.00 uur is er inloop met een kop koffie en om 10.30 uur gaan we in gebed.

Gebedenboekje
Als u uw gebedsaanvragen opschrijft in het gebedenboekje dat in De Ontmoeting ligt, dan nemen de dominee op de zondag erna en de gebedskring bij de eerstvolgende bijeenkomst uw gebedsaanvraen mee in hun voorbede. Ook kunt u via deze website uw gebedsaanvragen doorgeven. 

Kliederkerk

kliederenKliederkerk: 29 januari, van 14 - 16 uur
Op 29 januari organiseren we de eerste Kliederkerkmiddag, voor kinderen van nul tot en met zes jaar en hun ouders, grootouders en verzorgers, grote broers en zussen of lieve vrienden. Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het thema is 'De ark van Noach'. Hierin gaan we eerst samen de artk en dieren maken en verzamelen, daarna beelden we het verhaal uit en luisteren we naar de verwerking. Als laatste is er een hartig hapje en glas drinken. Graag dozen, wc-rolletjes en andere bouwmaterialen meenemen maar De Ontmoeting. Graag mailtje naar  als je zin hebt om te komen. 

Samenspraak in nieuw jasje

Deze week verschijnt het eerste nummer van Samenspraak nieuwe stijl. Niet meer met geel kaft en foto's die niet goed tot hun recht komen, maar full colour, mooi vormgegeven en met een paginagrote foto op de cover. Benieuwd wat jullie ervan vinden.

Dit eerste nummer is door Hans Allard gemaakt, maar het is de bedoeling dat de redactie voortaan iedere maand het kerkblad in elkaar zet, dus zowel tekst als vormgeving. De redactie bestaat uit:
- ds. Henrieke ten Thije
- Joke van Hengel
- Ineke Nab
- Saskia van Baaren
- Arie de Visser
- Foekje Oosterwegel
- Hans Allard

Zij hebben allen een workshop gevolgd van Blad.nl en worden ieder voor een klein deel verantwoordelijk voor Samenspraak. Hans Allard blijft echter eindverantwoordelijk. 

Foto's zijn een belangrijk onderdeel van dit kerkblad. U zult dus vaker een fotograaf aan het werk zien in de kerk en daarbuiten. Maar ook als u zelf kwalitatief goede foto's heeft bij artikelen of foto's die bij onze gemeente horen en zelfs geschikt zijn voor de cover, dan kunt u deze naarKnielbank als nieuw

knielbank

Knielbank opnieuw bekleed

Onlangs is de knielbank opnieuw bekleed. Joke de Visser uit Raamsdonk heeft deze klus op zich genomen en het resultaat is erg mooi geworden. Niet alleen de stof is met zorg uitgekozen, maar ook de mooie ‘knopen’, door Joke allemaal ‘ingeslagen’. Monnikenwerk!

knopen knielbank

Bezoek uit Chaam

gebak


Op zondag 31 mei bezochten leden van de protestantste gemeente uit Chaam onze gemeente. Ze werden hartelijk ontvangen in De Ontmoeting door ds. Henrieke ten Thije, Cor en Zwaantje Andeweg, Joke van Hengel en Ineke Nab, uiteraard met lekkernijen. Voor Henrieke waren er vele bekenden bij want ze begon haar werk als predikant in de Ledevaertkerk in Chaam.  De gasten  vieren het vierhonderdjarig bestaan van hun kerk en reden onder andere een mooie route door 't Brabantse land met allerlei opdrachten zoals 'hoe heet de dominee van deze kerk'. En 'wanneer is het dak ingestort'. Het was een plezierige middag!

Kennismaking met burgemeester Starmans

Marina Starmans en TeusVanmorgen bezocht burgemeester Marina Starmans onze gemeente. Zij sprak met de voorzitter van de kerkenraad, Teus Groeneveld, en met ds. Henrieke ten Thije over de rol van de kerk in de Dongene gemeenschap, over de mogelijkheden van diaconale hulp en pastorale aandacht waar nodig. En over het prachtige kerkgebouw naast De Ontmoeting, waar mensen elkaar open en enthousiast ontmoeten. Ons motto: "Het dak eraf" (dit naar aanleiding van de hagepreek op Pinksteren) en "De deur open voor iedereen!" Iedereen is immers welkom bij de diensten in de kerk op zondag en bij de diverse bijeenkomsten in De Ontmoeting.

Ontmoetingen in Gilze en Rijen
Vorige maand had ds. Henrieke ten Thije een afspraak met burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen en met haar katholieke collega's, pastor Van Sambeek en diaken Smies. Hier ging het ook over de rol van de kerk bij rampen of sociale calamiteiten in de gemeente, als hulpeloosheid, wanhoop en rouw grote vormen aannemen en een groot aantal mensen zich overvallen voelt door iets waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken. Als kerk hebben we een luisterend oor te bieden, aandacht, een kerkgebouw, vormen en rituelen als antwoord op onuitsprekelijk, verdrietige gebeurtenissen en vele vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.

Basisschool De Vijf Eiken uit Rijen bezoekt Oude Kerk

Bezoek Vijf Eiken 2
Enthousiast
Leerlingen uit groep zeven van de protestants-christelijke basisschool De Vijf Eiken uit Rijen bracht op 18 april een bezoek aan onze kerk. Hier werden ze enthousiast onthaald door de predikante, ds. Henrieke ten Thije. Zij ging graag in op de vele vragen van de leerlingen en kwam tijd tekort om aandacht te geven aan alle opgestoken vingers.


Heilige Huisjes

De leerlingen kwamen naar Dongen in het kader van hun leerproces over Heilige Huisjes.  Al eerder waren ze op bezoek in een rooms-katholieke kerk en in een moskee. Ze stelden veel zinvolle vragen en waren ook zeer geïnteresseerd in het kerkgebouw! Voor herhaling vatbaar dus. Een jaarlijks bezoek van groep zeven zou fijn zijn.....

BezoekVijfEiken315042015vijfeiken2

Heidag kerkenraad in De Ontmoeting

Inspirerende en afwisselende kerkenraadsdag

kerkenraadsdag

Op 28 februari kwam de kerkenraad bijeen in De Ontmoeting voor de jaarlijkse kerkenraadsdag. Doel hiervaan is ontmoeting, teambuilding, toerusting en bespreking van het beleid voor het komende jaar. Hoe kunnen we ook dan handen en voeten geven aan de open en gastvrije geloofsgemeenschap, die geïnspireerd is door het leven van Jezus, bijbelse verhalen, de heilige Geest en elkaar. Na de heerlijke lunch konden we tijdens een verrassende wandeling genieten van het prachtige weer en mooie omgeving. Aan het eind van de dag studeerden we het lied 'Vriendelijk licht' in van Martinus Nijhoff, zodat we dit voor de dienst op 1 maart de gemeente konden toezingen.
kerkenraadsdag2kerkenraad 1kerkenraadsdag 3

Wereldgebedsdag 2015

WgdLogo Wereldgebedsdag 2015:

Samengesteld vanuit de Bahama's

Thema: Begrijp je mijn Liefde?

Achtergrond

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar!

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan een gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die prachtige wereldorganisatie: 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

Gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Dat maakt deze vrijdag tot een speciale dag.

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar de eerste diensten gehouden, terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Op deze dag is de hele christelijke wereld solidair.

In Nederland zijn in meer dan 500 plaatsen werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Traditie en vernieuwing zorgen voor eigentijdse inspiratie

Ook dit jaar organiseert de oecumenische werkgroep uit de geloofsgemeenschappen van PKN en de parochies in de regio Dongen en Rijen weer een viering met ontmoetingsgelegenheid. Vorig jaar zijn wij gestart met een nieuwe manier van eigentijds vieren op de vrijdagavond. We willen daarmee aansluiten bij de oude traditie van Wereldgebedsdag, terwijl we ook vernieuwend en inspirerend willen zijn voor mensen van vandaag. Dit is door een grote groep deelnemers heel goed bevallen en daarom gaan we hier mee door. Dit keer is het koor Contrast uit Rijen uitgenodigd om de zang te verzorgen. Dit koor zal met zijn frisse en jonge uitstraling een bijzonder effect geven aan de viering. Sfeervolle meerstemmige liederen zullen afgewisseld worden met samenzang. Hierdoor zal de viering prima aansluiten bij zowel jong als oud.

De Bahama's

WgbBahamas De viering wordt elk jaar samengesteld door vrouwen uit een ander organiserend land. Dit jaar is dat de Bahama's. Op het vieringboekje hebben zij een schilderij afgebeeld wat u hiernaast ziet weergegeven. De uitleg hiervan luidt als volgt: "Het schilderij dat door Chantal E.Y. Bethel is gemaakt, heeft als titel 'Blessed' (gezegend) en laat zien dat de eilanden van de Bahama's zich gezegend voelen door God. De eilanden worden in dit schilderij verbeeld door de nationale vogel: de flamingo.

De flamingo buigt zich in volledige overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden!

Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe luchten zien: zegeningen die wij willen delen met de hele wereld aan de andere kant van de oceaan."

De viering

Dat de Bahama's zich gezegend voelen door God komt ook in de viering duidelijk terug.

Het thema wat zij gekozen hebben is: Begrijp je mijn Liefde?

Centraal staat de Schriftlezing uit Johannes 13, 1-17; de voetwassing. Een teken dat we kennen uit de Witte Donderdagviering. Een teken dat Jezus ons gegeven heeft om Zijn Liefde en dienstbaarheid te laten ervaren door de apostelen en door ons. Begrijpen wij dat teken? Doen we hier iets mee? Zijn wij in staat om dit na te volgen zoals Hij ons gevraagd heeft? In woord en teken zullen we hierbij stilstaan.

'Voetstappen' zullen u binnenleiden in de ruimte en in het boekje zal een voetafdruk te vinden zijn die een plaats krijgt in de viering. Tekenen van Liefde in al zijn facetten zal ook doorklinken in de muziek.

Project

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, worden er elk jaar projecten gekozen in het organiserende land om financieel te ondersteunen. Uit de voorgestelde projecten in de Bahama's hebben wij gekozen om dit jaar de collecte te houden voor het project Bahama Crisis Centrum

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Ontmoeting met koffie en thee

De viering wordt afgesloten met een kop koffie/thee waarbij u elkaar informeel kunt ontmoeten. Door velen wordt deze gezellige mogelijkheid voor mooie gesprekken met gelijkgestemden erg gewaardeerd.

Wees welkom!

Christenen van alle gezindten en alle overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te komen vieren en deel te nemen aan onze ontmoeting.

Bent u nog nooit bij een viering van ons geweest? Geen probleem. Dit is een goede gelegenheid om eens kennis te maken met een aansprekende manier van christelijk samenkomen. Ook kinderen en jongeren zijn hierbij van harte welkom.

Waar en wanneer

vrijdag 6 maart 2015 om 19.00 uur

in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 58 in Rijen.

Namens de oecumenische werkgroep uit de RK en PKN gemeenschappen in Dongen en Rijen.

Voor meer informatie over Wereldgebedsdag zie www.wereldgebedsdag.nl

`

Kees Sluijk zestig jaar organist

Kees Sluijk klein

Het moest een verrassing blijven voor Kees Sluijk die vandaag zelf organist was in de dienst. En dat bleef het tot het laatste moment, ondanks alle intimi in de kerk, van wie hij het wel apart vond dat ze er waren en de wel erg volle kerk. Maar velen kwamen speciaal voor Kees zelf, inclusief de provinciaal vertegenwoordiger van de PKN, de heer Kees van Tilborg, want het feit dat hij maar liefst zestig jaar organist is, verdient zeker speciale aandacht en een briljanten draaginsigne van de PKN.Draaginsigne

Teus Groeneveld verpakte z’n loftuitingen in een lofzang aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en die ook wel eens wat positieve aandacht verdienden. Maar één wilde hij vandaag speciaal in het zonnetje zetten: Kees Sluijk, die behalve dat hij al zestig jaar organist is, ook veel ander werk in de kerk heeft gedaan en nog steeds doet. Zo is hij ouderling en dirigent geweest en nog steeds actief in de cantorij, initiator en stimulator van de Volckaert-diensten, bezoekbroeder, klusjesman en positief-kritisch en meedenkend gemeentelid, vooral als bewaker van de term psalm. Alles deed en doet hij pro Deo, ondanks soms moeilijke privéomstandigheden! Vervolgens speldde ds. Henrieke ten Thije hem de draaginsigne op en kreeg z’n vrouw Ali - die hem volop ondersteunt - onze waardering, in de vorm van een prachtig boeket bloemen.

Erin gerold
Een mooi lied van de cantorij mocht natuurlijk niet ontbreken, dus kregen Kees en Ali lied 557 als muzikaal cadeau aangeboden. Dit is een veertigdagenlied, met een arrangement van, hoe kan het ook anders, Kees Sluijk himself. Han Driesprong begeleidde op het orgel en Jaap Wijbenga dirigeerde de cantorij. Kees vertelde in zijn dankwoord dat hij er toevallig ingerold was, toen de organist van dienst niet was komen opdagen. “Ik kreeg toen de vraag voorgelegd of ik dan niet wilde begeleiden. Dat zag ik niet zo zitten. Maar toen zeiden ze dat ik dan alleen de melodie maar hoefde te spelen. Dat was mijn eer te na, dus speelde ik toch vierstemmig. Daarna vroegen we ze me meteen als vaste organist.”

De morgen vol gezang
Om alle vrijwilligers van onze kerk te eren, werd daarna lied 968, De ware kerk des Heren, gezongen, dat eindigt met de toepasselijke woorden: …. de morgen vol gezang. Na de dienst ontstond een lange rij om Kees en Ali met dit bijzondere jubileum te feliciteren. “We hopen dat we nog lang van je kwaliteiten mogen genieten, Kees.”

Vesperdiensten

veertigdagen
Welkom bij de Vesperdiensten


In de veertigdagentijd zullen in het koorgedeelte van de Oude Kerk op vijf woensdagavonden Vesperdiensten worden gehouden.

Korte diensten
Vespers zijn in de traditie van vooral de RK- en Anglicaanse Kerk  Daily Evening Prayer korte diensten aan het einde van de (werk)dag, waarin de gelovigen willen danken voor wat God die dag gegeven heeft. Tijdens de Vespers wordt gebeden, gezongen en gelezen. Ook is er veel ruimte voor stil gebed. Er wordt niet gepreekt.

Ik ben
Ook in onze kerk willen we met deze doordeweekse vieringen nog bewuster de veertigdagentijd beleven, om zo naar Pasen toe te leven. Als thema van de Vespers is gekozen voor de Ik ben-uitspraken van Jezus. Elke week zullen twee gemeenteleden dit thema voorbereiden. Ook de jeugdgroepen nemen een Vesper voor hun rekening.


- 25 februari: 'Ik ben het levende brood'
- 4 maart: 'Ik ben de goede herder'
- 11 maart: 'Ik ben de opstanding en het leven'
- 18 maart: 'Ik ben het licht der wereld'
- 25 maart: 'Ik ben de wijnstok'

Warm kleden
Wij zijn verwend met een warme kerk op zondagochtend. Maar tijdens de korte Vespers wordt de kerk niet verwarmd, omdat anders de kosten te hoog oplopen. Trek dus warme kleding aan!

Samen zingen op 5 februari

choir01Fijn samen zingen...

Op donderdag 5 februari om 20.00 uur is iedereen welkom op de zangavond van onze gemeente. Inmiddels zijn er al wat voorkeursnummers binnen gekomen, zodat er een gevarieerd programma samengesteld kan worden. De organisten en cantorij zijn er in ieder geval bij en we rekenen ook op uw / jouw komst.

Meer artikelen...

  1. High Tea op 18 januari