De Verdieping

Geloven op tastGesprekskring rondom een theologisch boek

Komend half jaar zal het boek ‘Geloven op de tast, Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten’ van Anselm Grün en Tomáš Halík worden gelezen. Atheïsme, twijfel en scepticisme behoren voor velen bij het leven van alledag. Ook gelovigen kunnen het gevoel hebben dat God afwezig is of op grote afstand staat. Waar komt dit voor velen verontrustende gevoel vandaan? En hoe kunnen twijfelende gelovigen Godzoekers worden? In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš Halík in op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid doet met ons geloof en willen onnodige verontrusting wegnemen. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.

De gesprekskring staat open voor ieder die het leuk vindt om mee te denken en te praten over een theologisch boek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek bij zich hebben, per sessie zullen we samen een aantal hoofdstukken behandelen.

Data van de gesprekskring De Verdieping: dinsdagmorgen 2 oktober, 6 november, 4 december. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: De Ontmoeting, Bovenzaal.