Call 2 the Nations

Het bereiken van onbereikte groepen

C2tN 200

 

 

Wereldwijd zijn er nog ruim 7000 bevolkingsgroepen zonder gelovige christenen: het Goede Nieuws zal daar niet bekend worden zonder zendelingen die van buitenaf komen om te getuigen van de liefde en redding die we mogen ontvangen in Christus. In Mattheus 24:14 zegt Jezus dat het goede nieuws van het Koninkrijk overal ter wereld gebracht zal worden als getuigenis voor alle bevolkingsgroepen.

 

 

 


Indonesië
Call2theNations is een bediening die zich speciaal richt op het verspreiden van het evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen. Kris-Tina van Call2theNations woont op Sumatra in Indonesië te midden van twee onbereikte moslim bevolkingsgroepen.


Persoonlijke relaties
Samen met een klein team Indonesische zendelingen zet ze zich in om groepen te starten met mensen die geïnteresseerd zijn om te leren over Jezus. Ze doen dit door persoonlijke relaties op te bouwen met de mensen om hen heen. Ze nemen samen bijbelverhalen door en praten over de volgende vragen: wat leer ik hier over God, wat leer ik over mensen, is er iets wat ik moet gehoorzamen, aan wie kan ik dit verhaal vertellen?


Zoekend
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om publiekelijk grote acties op te zetten, maar mensen zijn zoekend omdat ze in hun eigen geloof vaak geen antwoorden vinden op vragen naar echtheid en waarheid. Zo is een van de teamleden momenteel in contact met een jongedame, Wia, van wie de ouders gescheiden zijn. Ze woont bij haar oom in en werkt hard om een bijdrage te leveren aan de kosten voor het huishouden, terwijl ze ook voor haar kleine neefje zorgt. Ze heeft al veel verdriet in haar jonge leven meegemaakt en vindt geen antwoord in de religie waartoe haar oom en de sociale omgeving haar dwingt. Ze vertelde hoe leeg ze zich vanbinnen voelt en dat ze zo graag een doel wil vinden dat werkelijk de moeite waard is om voor te leven. Ze is hongerig om over Jezus te leren, niet alleen om kennis op te doen, maar om Hem werkelijk te mogen kennen. Recent vertelde ze dat ze de laatste tijd zo’n fijne innerlijke vrede voelt en dat ze graag Jezus wil volgen.


Hoop
Call2theNations zet zich in om hoop te brengen aan mensen zoals Wia en vele anderen in de onbereikte bevolkingsgroepen in Indonesië en de rest van de wereld.