Expeditie Bethlehem - editie 2021

In 2017 en 2019 organiseerden wij de kerstwandeling “Expeditie Bethlehem”. Door corona gedwongen gaan wij het dit jaar wat anders doen. Wij zijn de PKN-kerk Dongen-Rijen, RK-parochie Dongen, Hoop evangelische kerk Dongen en CGK-kerk ’s-Gravenmoer.

Gezamenlijk organiseren wij dit jaar weer “Expeditie Bethlehem” om het eeuwenoude kerstverhaal mee te beleven: Op twee locaties in de gemeente wordt het kerstverhaal uitgebeeld, gezongen en verteld. 

- Op zaterdag 18 december van 16.00 tot 18.00 uur bent u welkom in de kerk aan het plein (hoek Hoofdstraat-Kerkenboschdreef”) in ’s Gravenmoer.
- Op zondag 19 december van 16.00 tot 18.00 uur bent u welkom in de Koepelkerk (Laurentius) in Dongen. Deze kerk is dan ook prachtig versierd met een grote kerststal om te bewonderen.

Dus save the date voor een mooi evenement. Deelname is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Meer informatie: 
www.protkerkdongen-rijen.nl of elly.roeloffzen @gmail.com
www.parochiedongen.nl
www.hoop-dongen.nl
www.cgk-sgravenmoer.nl