Oecumene

oecumene

Oecumene/samenwerking Dongen en Rijen

Om hierover iets te kunnen zeggen moet eigenlijk eerst duidelijk zijn dat oecumene het bewustzijn is, dat er in principe slechts één kerk is. In Dongen en Rijen zijn diverse oecumenische initiatieven.In willekeurige volgorde:
- Predikant en pastor overleggen regelmatig over wat er gemeenschappelijk gedaan kan worden;
- Jaarlijks is er een Wereldgebedsdag die voorbereid wordt door een groep vrouwen uit beide kerken, de predikant en pastor. 
- De jongerengroepen van de katholieke en protestantse kerk hebben samen een passiespel opgevoerd. Ook komen ze enkele keren per jaar samen op vrijdagavond.
- Op de EVA-bijeenkomsten over Vrouw en Geloof komen vrouwen af van allerlei gezindte en uit diverse streekdorpen.
- Onze gemeente is vertegenwoordigd in de oecumenische werkgroep Arm-in-Arm Dongen, die minder draagkrachtige mensen wil informeren over hun mogelijkheden en rechten bij de gemeente en hen, desgewenst, ook daarbij wil helpen. Ook wil ze het armoedeprobleem onder de aandacht brengen.
- Er zijn contacten tussen de ZWO-commissie van PKN Oosterhout en Kerk naar Buiten in onze kerk, om te kijken waar samenwerking bij acties mogelijk is.