Organisatie

vrijwilligers

Vrijwilligers en één betaalde kracht
Een plaatselijke gemeente draait niet vanzelf. Hier zijn mensen voor nodig, actieve mensen, die dat behalve de predikant, op vrijwillige basis doen. Allereerst is er het kerkbestuur met het moderamen, waarin de predikant zit, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van het college van diakenen en van de kerkrentmeesters. Onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zijn vele groepen actief, die ervoor zorgen dat alles draait. 

 

 Ambtsdragers
Kerkenraadsleden zijn ambtsdragers. In de protestantse kerk zijn er drie gelijkwaardige ambten: de predikant, de ouderling en de diaken. De bijzondere taak van de predikant, naast vele andere, is de bijbel uit te leggen en de sacramenten (doop en avondmaal) te bedienen. De ouderlingen zijn te verdelen in twee groepen: de pastoraal-ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.  De diakenen helpen mensen in (vooral materiële) nood, binnen of buiten de gemeente, in eigen land of andere landen.

pinksterdienst 2

Ieder gemeentelid

Naast deze drie bijzondere ambten heeft elk gemeentelid vanuit zijn of haar geloof de taak (het ambt) om bij te dragen aan de kerk en een betere wereld. Het ambt is een taak die je niet alleen verricht, maar samen met anderen.