Korte geschiedenis

  • Afdrukken
Vanaf zeventiende eeuw
Onze protestantse gemeente heeft een geschiedenis die terugvoert tot in de zeventiende eeuw. Herinneringen daaraan zijn de fraaie, antieke preekstoel en de twee gebedsborden die de monumentale kerk sieren. De gebedsborden bevatten het Onze Vader en de bekendste geloofsbelijdenis uit de reformatorische traditie: de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
 
PKN
De kerk als geloofsgemeenschap bestaat in zijn huidige vorm sinds 1984, toen de plaatselijke partners van Samen-op-Weg hun bestaande samenwerking bezegelden met een federatie. In het voorjaar van 2004 ging onze kerk van harte op in de landelijke PKN.

Van twee naar één gebouw
Tot halverwege 2009 beschikte de gemeente nog over twee kerkgebouwen: één op de vliegbasis in Rijen en de Oude Kerk in Dongen. Door daling van het aantal kerkbezoekers, is dit gebouw afgestoten.

Gilze-Rijen2Gilze-Rijen1 
 
 
 
 
 
 
Regionale uitstraling
Onze kerkgemeenschap heeft een regionale uitstraling tot buiten de woonkernen van Dongen en Rijen. Regelmatig blijkt, dat ook mensen van andere kerkelijke richtingen zich bij ons thuis voelen.