Algemene kenmerken

Samenstelling gemeente
In totaal telt onze gemeente 883 leden en 1076 geregistreerden (incl partners van leden die katholiek zijn of geen godsdienst belijden). Belijdende, doop- en gastleden zijn leden; ongedoopten en blijkgevers niet. Blijkgevers kunnen niet mee in de PKN, maar willen wel betrokken blijven bij de gemeente. Zij hebben recht op pastorale zorg en meeleven. Er zijn:

Leden

totaal

mannen

vrouwen

Belijdend lid

368

143

225

Doopleden, incl 14 gastleden

516

279

237

       

Geregistreerden

totaal

mannen

vrouwen

Ongedoopt

96

48

48

Blijkgevers

9

4

5

Meegeregistreerden

88

   

We zien de volgende leeftijdsopbouw:

 

Afkomstig uit

Aantal

 

Alle geregistreerden

Alle leden

Nederlands Hervormde Kerk

509

0-10

84

  77

Gereformeerde Kerken

238

11-20

115

  95

PKN

  86

21-30

96

  78

RK

  33

31-40

100

  88

Gereformeerde gemeente

    5

41-50

165

129

Evangelisch Lutherse Kerk

    4

51-60

181

138

Chr. Gereformeerde Kerk

    3

61-70

167

134

Evangelisch Broederschap

    1

71-80

113

  99

Doopsgezinde kerk

    1

81-90

45

  35

   

91-100

10

  10