Alpha-cursus

alpha
Kennismakingscursus
Een alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend.

Kernpunten
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er ruimte is voor informatie-overdracht, onderling gesprek en elkaar ontmoeten. Een alpha-cursus biedt gelegenheid om op vrijblijvende wijze na te denken over levensvragen. Voorkennis is niet nodig. De introductieavond is op 17 januari 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Eagle Shelter, Crispijnhof 9, Dongen, tel. 06 - 28872043.